Universitetet i Oslo

Priser til UiO fra Olav Thon Stiftelsen

Del

Olav Thon Stiftelsen offentliggjorde i dag sine priser og tildelinger for 2020. Forskere og undervisere fra Universitetet i Oslo mottar priser for fremragende undervisning og støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin.

Rektor ved UiO, Svein Stølen sammen med Olav Thon under utdelingen av Thon-prisene i 2019. Foto: Terje Heiestad/UiO
Rektor ved UiO, Svein Stølen sammen med Olav Thon under utdelingen av Thon-prisene i 2019. Foto: Terje Heiestad/UiO

Olav Thon Stiftelsen deler ut for 2020 i alt 31 millioner kroner, fordelt på 1 internasjonal forskningspris, 3 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, 2 nordiske forskningsprosjekter i medisin og 3 nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

UiO får to priser for fremragende undervisning og støtte til studentaktiv forskning.

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning

 • Førstelektor Cathrine W. Tellefsen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
  Cathrine Tellefsen er en fremragende underviser som samtidig er opptatt av å tilrettelegge for at andre skal kunne utvikle seg som undervisere. Hun arbeider med «systemendring» for å heve undervisningskvaliteten i eget fagfelt ved Universitetet i Oslo, men også nasjonalt og internasjonalt.
   
 • Professor Tom Lindstrøm, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
  Tom Lindstrøm er en strålende lærebokforfatter og underviser som har satt sitt preg på og reformert undervisningen i matematikk ved Universitetet i Oslo og ved andre universiteter i Norge og Norden. Hans innsats har hatt stor betydning for store grupper av studenter i realfag gjennom flere tiår.
   
 • Professor Siri Fjellheim, Institutt for plantevitenskap, NMBU
  Siri Fjellheim har i flere år vært en aktiv og briljant pådriver for å utvikle undervisningsformer tilpasset det pensum det skal undervises i. Spesielt har hun vært engasjert i å utvikle ulike former for flipped classroom-undervisning med bruk av små videoforelesninger og studentaktiv undervisning for både små og store grupper.

Prisene er hver på 500 000 kr.

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv forskning

 • CardioLearn: Fremtidens kardiologi utviklet gjennom studentaktiv forskning
  Førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen og stipendiat Jonas Skogestad, Universitetet i Oslo
  Prosjektet gis NOK 1,8 millioner over 3 år.
   
 • Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring?
  Professor Tone Birkemoe, professor Siri Fjellheim, og professor Anne Sverdrup-Thygeson, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Prosjektet gis NOK 820 000 over 3 år.
   
 • Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi,
  Førsteamanuensis Helga Flesche Kleiven og professor Ulysses Ninnemann, Universitetet i Bergen
  Prosjektet støttes med NOK 1,45 millioner over 3 år.

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter innen medisin

Følgende to prosjekter støttes:

 • Let`s make bone – 3D printing as a tool for bone regeneration
  Prosjektleder: Professor Kamal Mustafa, Universitetet i Bergen, Norge
  Stab: Ass. professor Susanna Miettinen, Tampere universitet
  Prosjektet gis NOK 9,8 millioner over 4 år.
   
 • How can we regenerate the white matter of the adult human brain?
  Prosjektleder: Professor Steve Goldman, Københavns Universitet, Danmark
  Stab: Ass. professor Goncalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, Sverige
  Prosjektet gis NOK 10 millioner over 4 år.

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris

 • Instituttleder, professor II Vilhelm A. Bohr, The National Institute of Aging, Maryland, USA og København Universitet, Danmark
  Vilhelm A. Bohrs viktigste bidrag har vært på området DNA-reparasjon. Han har arbeidet med mange aspekter ved DNA-skader og prosesseringen av disse i pattedyrceller, og har utviklet en mye brukt metode for analyse av DNA-reparasjon i individuelle gener. Vilhelm Bohr fant at det er de aktive genene som fortrinnsvis blir reparert. Denne observasjonen var et stort fremskritt i forståelsen av den tette samhandlingen mellom DNA-reparasjon og transkripsjon, en prosess som kalles transkripsjonskoblet reparasjon. Bohr er opptatt av mekanismene ved prosessering av DNA-skader, og spesielt på nukleotidutkuttingsreparasjon og transkripsjonskobling. Et hovedtema er å belyse hvordan disse prosessene endres i forhold til aldring.

Utdeling i mars

Velkommen til prisutdeling i Universitetets aula torsdag 5. mars klokken 18.00

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Bilder

Rektor ved UiO, Svein Stølen sammen med Olav Thon under utdelingen av Thon-prisene i 2019. Foto: Terje Heiestad/UiO
Rektor ved UiO, Svein Stølen sammen med Olav Thon under utdelingen av Thon-prisene i 2019. Foto: Terje Heiestad/UiO
Last ned bilde

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg saker fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom