Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: NVE overleverer kvikkleirekart for Lyngen, Kåfjord, Storfjord og Nordreisa

Del

5. desember overleverer NVE kart som viser fare for kvikkleireskred i Lyngen, Kåfjord, Storfjord og Nordreisa kommuner. 18 kvikkleiresoner med tilhørende utløpssoner er lokalisert i de fire kommunene.

Kartene gir mer detaljert informasjon om faren for kvikkleireskred i kommunene. 

Pressen inviteres til å delta.
Tid: 5. desember 2018 kl.09:30-11:30
Sted: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord kommune. Adresse: Skolevegen 2, 9146 Olderdalen

Kontaktperson for overleveringen:

Tommy J. Granheim, senioringeniør, mobil: 995 42 767
Knut I. A. Hoseth, regionssjef, mobil: 971 653 37

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom