Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Fire statsråder møter KS og fylkeskommunene om fylkeskommunal ferjedrift

Del

Samferdselsministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, distrikts- og digitaliseringsministeren og klima- og miljøministeren har invitert ferjefylkene og KS til møte om fylkeskommunal ferjedrift. Møtet finner sted mandag 2. mars kl. 10.00 i Samferdselsdepartementets lokaler. Aktørene vil være tilgjengelig for pressen i etterkant av møtet.

Fire statsråder møter ferjefylkene og KS for å få et felles økonomisk faktagrunnlag om situasjonen som har oppstått. Foto: Kjell Brataas/SD
Fire statsråder møter ferjefylkene og KS for å få et felles økonomisk faktagrunnlag om situasjonen som har oppstått. Foto: Kjell Brataas/SD

Formålet med møtet er å få et felles økonomisk faktagrunnlag om situasjonen som har oppstått.

Til møtet har statsrådene bedt fylkeskommunene om en foreløpig vurdering av kostnader og inntekter knyttet til den fylkeskommunale ferjedriften, særlig overgangen til nullutslippsløsninger.

Fylkeskommunene er også bedt om å levere en grundig redegjørelse for de økonomiske sidene av saken innen 15. mars.

Deltakere: Ferjefylkene som er invitert er Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Kommunesektorens organisasjon (KS) deltar også på møtet.

Sted: Samferdselsdepartementet (R5) – Akersgata 59
Når: Mandag 2. mars, kl. 10.00

Pressen kan møte 09.45 for å ta bilder/video når aktørene kommer. Deretter er alle tilgjengelig for intervjuer i etterkant av møtet. Møtet er ikke åpent for pressen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet, Henrik Jonassen: 976 28 091 / hj@sd.dep.no

Nøkkelord

Bilder

Fire statsråder møter ferjefylkene og KS for å få et felles økonomisk faktagrunnlag om situasjonen som har oppstått. Foto: Kjell Brataas/SD
Fire statsråder møter ferjefylkene og KS for å få et felles økonomisk faktagrunnlag om situasjonen som har oppstått. Foto: Kjell Brataas/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statlig ordning for tilrettelagt transport: 284 millioner kroner fordelt for 20206.4.2020 11:20:37 CESTPressemelding

- Det er positivt at tog, busser, ferjer andre transportmidler blir stadig bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. Likevel er det ikke slik at alle rullestolbrukere, blinde eller svaksynte kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere et offentlig transporttilbud, slik at de har mulighet til å delta i samfunnet. Alle skal med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronaloven: Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel – og det blir mulig å bruke skiltgjenkjenning for å sikre betaling på ferjer4.4.2020 12:48:51 CESTPressemelding

– Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud3.4.2020 11:58:31 CESTPressemelding

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom