Kompetanse Norge

Permitterte strømmer til klasserommene

Del

Nå kan permitterte ta utdanning uten å miste retten til dagpenger. Kompetanse Norge har sammen med partene i arbeidslivet på rekordtid, fått på plass korte, bransjerelevante utdanningstilbud. De første kursene ble fulltegnet samme dag som det ble åpnet for søking.

Kompetanse Norge har sammen med partene i arbeidslivet på rekordtid, fått på plass korte, bransjerelevante utdanningstilbud. Foto: Kompetanse Norge
Kompetanse Norge har sammen med partene i arbeidslivet på rekordtid, fått på plass korte, bransjerelevante utdanningstilbud. Foto: Kompetanse Norge

Koronakrisen har ført til at rundt 400.000 arbeidstakere ble permittert.

— Bransjeprogrammene kan bli et viktig ledd i den omstillingen arbeidslivet i Norge står overfor, og svært viktig både for den enkelte arbeidstakeren og bedriftene. Jeg er veldig stolt over det gode arbeidet som ble gjort for å få til en rask oppstart av de første kursene, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

De nye utdanningstilbudene som settes i gang nå og som er rettet mot permitterte og ledige, skal i første omgang løpe ut 2020.

— Regjeringen er opptatt av at flere får mulighet til å bruke den ledige tiden på å skaffe seg et vitnemål, fagbrev eller rett og slett fylle på den utdanningen de allerede har. Derfor vil vi bruke enda mer penger på blant annet bransjeprogram i tillegg til at vi forlenger endringene i dagpengeregelverket slik at folk som vil ta mer utdanning ikke mister retten til dagpengene sine. Dette kan bidra til å ruste folk bedre for arbeidslivet etter koronakrisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Totalt vil regjeringen styrke bransjeprogrammene, som er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, med 120 millioner kroner.

— Bransjeprogram for etter- og videreutdanning ble etablert gjennom tariffoppgjøret 2016 i industrien og byggfagene. I de bransjeprogrammene som har blitt etablert i forbindelse med koronakrisen har vi jobbet etter samme metode som i de allerede etablerte bransjeprogrammene. I korte trekk går dette ut på at det er partene som, basert på innspill fra egne medlemmer, definerer hvilket utdanningstilbud som skal inngå i tilbudet, forteller forbundssekretær i Fellesforbundet Clas Delp.

Reiseliv først ut

Mange reiselivsbedrifter har stengt dørene, og mange tusen ansatte er permittert. For mange vil det ta tid før de er tilbake i arbeid. Nå har ansatte muligheten til å bruke ledig tid til å utvikle ny kompetanse.

— Muligheten til å øke kompetansen mens man er permittert er viktig, både for den enkelte, og for bransjen som helhet. En rekke virksomheter har opplevd at markedet forsvant over natta, og er usikre på når man kan komme i gang igjen. Da er det veldig bra at man får på plass dette, og brukt tida til kompetanseheving, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv.

De første kursene som er en del av bransjeprogram for Reiseliv ble raskt fulltegnet og settes nå i gang.

— For reiselivsnæringen, som opplever voldsomme konsekvenser knyttet til pandemien, er bransjeprogrammet velkomment. Det er et bredt spekter av tilbud og utdanningsnivå i programmet, som er relevante enten man driver en liten opplevelsesbedrift eller jobber på et stort hotell, sier politisk rådgiver i NHO Reiseliv Ingrid Gauden.

Først ute er deltakere som ønsker å ta fagbrev i servitørfaget som praksiskandidat. Opplæringen følger læreplaner for Vg3 servitørfaget, men er spesielt tilpasset voksne og deltakere som har allsidig erfaring fra servitørbransjen. Deltakernes medbragte kompetanse brukes aktivt i undervisningen som utgangspunkt inn mot fagets teori.

— Varehandel og reiseliv er blant de mest utsatte bransjene i denne krisen. Også før korona var det stort behov for mer kompetanse og utdanning, sier forbundsleder i Handel og Kontor, Christopher Beckham.

Det er rundt 2000 påmeldte deltakere på kurs ved fire utdanningssteder: AOF, Folkeuniversitetet, Nordland Fagskole og Tinius Olsen.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat organiserer mange tusen ansatte i reiselivsbransjen, og leder Unn Kristin Olsen er svært fornøyd med de nye tilbudene.

– Vi i Parat pønsker å bidra til at våre medlemmer får riktig påfyll av kompetanse. Derfor er vi glade for å være en del av bransjeprogrammet for reiselivsnæringen. Vi mener at ansvaret til å gjøre den enkelte godt rustet til å møte fremtidens arbeidsliv ikke kan legges på hver og en av oss, for å lykkes må det være et felles ansvar. Myndigheter, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner må jobbe sammen slik som i nettopp dette bransjeprogrammet, sier hun.

Flere bransjer sliter

Det er til sammen satt i gang åtte ulike bransjeprogram: Reiseliv, Frisør, Anlegg, Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen, Detalj- og faghandelen, Mat- og drikkevareindustrien, Industri og bygg, Kommunal helse og omsorg. Målet er at alle som jobber i utsatte næringer kan få kompetansepåfyll for å komme sterkere ut på andre siden.

Alle bransjeprogrammene tilbyr i disse dager digitale utdanningstilbud. Tilbudene er for permitterte og ledige, men er også tilgjengelige for ansatte i bedriftene. Dette blir kurs og emner som kan tas i kombinasjon med jobb og det meste foregår via nett. Alle som er registrert som permittert/arbeidsledig hos NAV kan benytte seg av tilbudet uten å miste dagpengene.

— Universiteter, høgskoler, fagskoler og aktører innen videregående opplæring har på rekordtid lagt om til digitale undervisningsformer. Nå bruker vi denne erfaringen til også å tilby fleksible opplærings- og videreutdanningstilbud for en annen målgruppe - nemlig de som er ledige eller truet av omstilling, sier Sveinung Skule.

Nøkkelord

Bilder

Kompetanse Norge har sammen med partene i arbeidslivet på rekordtid, fått på plass korte, bransjerelevante utdanningstilbud. Foto: Kompetanse Norge
Kompetanse Norge har sammen med partene i arbeidslivet på rekordtid, fått på plass korte, bransjerelevante utdanningstilbud. Foto: Kompetanse Norge
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg pressemeldinger fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom