Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skal arbeide for å løfte og mobilisere kompetansen i befolkningen. Dette skal skje gjennom å gjøre utdanning, læring og karriereveiledning av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivets tilgang på kompetent arbeidskraft.

 

Abonner på våre pressemeldinger

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) skal arbeide for å løfte og mobilisere kompetansen i befolkningen. Dette skal skje gjennom å gjøre utdanning, læring og karriereveiledning av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivets tilgang på kompetent arbeidskraft.

 

Abonner på våre pressemeldinger