Miljødirektoratet

Perle på Tjøme sikres for allmennheten

Del

Miljødirektoratet har i dag gitt tilsagn for statlig sikring av et 420 dekar stort friluftslivsområde på Mågerø i Færder kommune.

Hele strandlinja til forsvarets eiendom blir en del av det statlig sikrede friluftslivsområdet. Foto: Forsvarsbygg
Hele strandlinja til forsvarets eiendom blir en del av det statlig sikrede friluftslivsområdet. Foto: Forsvarsbygg

– Dette er en del av indrefileten i en av våre mest populære friluftslivsregioner. Det er derfor med glede vi bidrar til å sikre allmenhetens tilgang til en stor del av Mågerø for framtiden, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Forsvaret sendte ut varsel om salg av den tidligere luftforsvarsstasjonen på Mågerø i vår, og siden da har Miljødirektoratet og kommunen jobbet sammen med Forsvarsbygg for å få til sikring av en stor del av eiendommen.

Nå er avgrensningen av området landet og sikringskostnadene klare. Miljødirektoratet vil dekke disse kostnadene og i tillegg bidra med midler til tilrettelegging av området. Samlet gir Miljødirektoratet Færder kommune et tilsagn om ca. kr 2,3 millioner til sikring og tilretteleggingstiltak.

– Forsvarsbygg skal ha en stor takk for at de nok en gang legger til rette for at attraktive arealer i strandsonen kan sikres til friluftslivsformål. Færder kommune har vært positive hele veien og tar på seg eierskapet og forvaltningsansvaret videre, sier Hambro.

Lang og flott strandlinje

Det er de naturpregede, ubebygde delene av Mågerø som sikres for allmennheten. Forsvarsbygg skal selge totalt 520 dekar, og over 420 dekar av dette skal bli friluftslivsområde. (Se vedlagte kart)

– Å gi befolkningen god tilgang til friluftsliv i strandsonen er bra for helse og trivsel, og derfor en god politikk både for miljø og folkehelse. Jeg er derfor veldig glad for at dette fantastiske naturområdet inntil Oslofjorden nå blir tilgjengelig for alle og varig sikret for friluftsliv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Store deler av eiendommen er kartlagt og verdsatt som svært viktig i friluftslivssammenheng, og opplevelseskvalitetene er knyttet både til landskap, natur og kulturminner. Det er fint å gå tur på internvegene fra forsvarets tid, og området har flere strender, skogsområder og høydedrag med utsikt over Vrengensundet, skjærgården og Færder nasjonalpark.

Hele strandlinja til forsvarets eiendom blir en del av det statlig sikrede friluftslivsområdet.

– Det er for lite strandsone tilgjengelig for allmennheten i Oslofjorden. Et av innsatsområdene i regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden er ivaretagelse og bedring av allmennhetens tilgang til strandsonen. På Mågerø sikrer vi nå at publikum får et stort og flott område å boltre seg på, sier Hambro.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

Statlige midler til sikring av 40 nye friluftslivsområder i 2021

Hvert år bidrar staten ved Miljødirektoratet med midler til kommuner og friluftsråd for at friluftslivsområder skal sikres og kunne tilrettelegges for allmennheten. I 2021 har direktoratet gitt lovnad om midler til 40 nye områder i hele landet, og Mågerø er altså årets siste tilsagn.

15. januar 2022 er frist for nye søknader om statlig medvirkning til sikring. Alle kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Les mer om statlig sikrede friluftslivsområder på Miljøstatus.

Les mer om søknad om statlig sikring her.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Hele strandlinja til forsvarets eiendom blir en del av det statlig sikrede friluftslivsområdet. Foto: Forsvarsbygg
Hele strandlinja til forsvarets eiendom blir en del av det statlig sikrede friluftslivsområdet. Foto: Forsvarsbygg
Last ned bilde
Nærmeste nabo er Færder nasjonalpark, som ligger på utsiden av øya. Foto: Færder kommune
Nærmeste nabo er Færder nasjonalpark, som ligger på utsiden av øya. Foto: Færder kommune
Last ned bilde
Det nye friluftslivsområdet strekker seg over 420 dekar. Lengst i sør grenser området til Kongeparets private sommersted. Foto: Forsvarsbygg
Det nye friluftslivsområdet strekker seg over 420 dekar. Lengst i sør grenser området til Kongeparets private sommersted. Foto: Forsvarsbygg
Last ned bilde
Tilsagnet inkluderer også tilretteleggingstiltak. Kaien og den røde bygningen blir en del av det sikrede området. Foto: Forsvarsbygg
Tilsagnet inkluderer også tilretteleggingstiltak. Kaien og den røde bygningen blir en del av det sikrede området. Foto: Forsvarsbygg
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom