Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Pålegger strømleverandører å slutte med avtaler hvor strømregningen ikke samsvarer med kundens løpende forbruk

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har pålagt flere strømleverandører å avvikle strømavtaler som innebærer at forbrukeren betaler et likt kronebeløp for strøm og nettleie hver måned. Avtalene er ikke i tråd med regelverket for fakturering av strøm. Avtalene selges som «Full Kontroll», «Energikonto», «Lik Betaling» og lignende.

- Forbrukere med betalingsutfordringer kan være tjent med avtaler som gjør strømutgiftene mer forutsigbare. Men disse avtalene er komplekse, og lite etterprøvbare for forbrukeren. Noen av avtalene fungerer i praksis som et forbrukslån med en høy rentekostnad som kommer i tillegg til strømutgiftene, sier Vassdrags- og energidirektør i NVE Kjetil Lund.

RME har jobbet med avvikling av slike avtaler i lang tid. Det første vedtaket ble fattet i oktober 2019. Saken ble påklaget til Olje- og energidepartementet, som opprettholdt RMEs vedtak. Nå pålegger RME de øvrige strømleverandørene å avvikle lignende avtaler.

Skal være enkelt å forstå

Formålet med bestemmelsene om fakturering av strøm er å sikre en klar og entydig sammenheng mellom fakturakravet og forbrukernes faktiske, løpende strømforbruk.

- Disse avtalene bidrar til at strømmarkedet blir uoversiktlig. Det skal være enkelt for forbrukerne å forstå strømavtalene og orientere seg i markedet, slik at de kan gjøre gode valg ut fra egne behov, og ikke betale mer enn nødvendig for strømmen, sier Lund.

Alle de berørte strømavtalene bryter reglene som krever at strømfakturaen skal være basert på regelmessig avlesning av forbrukernes strømmåler. I tillegg innebærer de fleste av avtalene forskuddsfakturering av strøm som går ut over dagens grense på maksimalt 10 uker frem i tid.

Vedtakene er fattet med hjemmel i Forskrift om måling, avregning og fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Strømleverandørene har anledning til å påklage vedtakene til Energiklagenemda. Det kan derfor ta noe tid før sakene om avvikling av disse kontraktene er endelig avgjort.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE er fra 1. november 2019 utpekt av Olje- og energidepartementet (OED) som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4, og utfører oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet.

Faktaboks:

Strømleverandører som har fått pålegg om avvikling:

 1. LOS AS, avtalen «Energikonto»
 2. Eidsiva Energi AS, avtalen «Jevn Faktura»
 3. Trøndelagskraft AS, avtalen «Full Kontroll»
 4. NorgesEnergi AS, avtalen «Strømkonto»
 5. Hallingkraft AS, avtalen "Lik betaling"
 6. Hafslund Strøm AS, avtalen «Lik betaling»
 7. Fortum Markets AS, avtalen «Lik Betaling»
 8. Midt Energi AS, avtalen «Lik Betaling»
 9. Orkland AS, avtalen «Jevn Betaling»
 10. Fjordkraft, avtalen «Full Kontroll»*

*Vedtaket om avvikling av Fjordkrafts avtale «Full kontroll» ble fattet i oktober 2019. Saken ble påklaget til OED, som har opprettholdt vedtaket.

I tillegg har følgende leverandører allerede avviklet kontrakter på bakgrunn av varsel om vedtak fra RME

 1. Sodvin Energi og Fiber AS, avtalen «Jevn Betaling»
 2. Svorka Energi AS, avtalen «Jevn Betaling»
 3. Dragefossen AS, avtalen «Jevn Betaling»
 4. Istad Kraft AS, avtalen «Jevn Strømregning»
 5. Akraft AS, avtalen «Lik Betaling»

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Kontakter

Direktør Ove Flataker
telefon: 952 02 620

Seniorrådgiver Siri Steinens
telefon: 997 98 985

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte og høyring om nytt kraftsamband frå Rogaland og Vestland fylke til Noa og Krafla oljefelt4.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

NVE har motteke melding med forslag til utgreiingsprogram for eitt nytt kraftsamband frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla. Krafta vil hentast frå Kollsnes, Samnanger eller Gismarvik, og dei meldte landanlegga vil råka Øygarden, Samnanger, Fitjar, Utsira, Karmøy og Tysvær kommunar. Som ein del av høyringa heldes det eit digitalt folkemøte denne veka.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom