Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Overtredelsesgebyr for påbegynt bygging uten godkjente planer

Del

NVE har ilagt Hammerfest Energi Nett AS et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner for brudd på energiloven.

Hammerfest Energi Nett AS har anleggskonsesjon til å bygge Breivikbotn transformatorstasjon i Hammerfest kommune. I konsesjonen er det satt vilkår om at bygging av anlegget ikke kan starte før en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) er godkjent av NVE. Dette kravet mener NVE ikke har vært etterfulgt.

Inspeksjon avdekket brudd

- Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av transformatorstasjonen, sier Øyvind Leirset seksjonssjef for miljøtilsyn av energianlegg.

I en MTA blir det konkretisert hvordan anlegget skal bygges innenfor rammen av konsesjonen. MTA-kravet er satt for å redusere negative konsekvensene av tiltaket mest mulig. Det kan f.eks. være snakk om konkrete krav til hvordan arbeidet skal utføres i terrenget.

Under inspeksjon avdekket NVE at Hammerfest Energi Nett AS hadde startet anleggsarbeidene på stasjonstomten før MTA var godkjent av NVE, og dette er et brudd på vilkåret i anleggskonsesjonen. NVE har derfor truffet vedtak om at konsesjonær må betale overtredelsesgebyr på 100 000 kroner.

Les hele vedtaket her. 

Kontakter

Seniorrådgiver Matilde Anker, e-post: man@nve.no, telefon: 22 95 98 90

Seksjonssjef Øyvind Leirseth, e-post: oyle@nve.no, telefon: 22 95 90 40

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom