Universitetet i Oslo

Oslo Science City - unike muligheter for kunnskapsnasjonen Norge

Del

Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt, og representerer en historisk kunnskapsmobilisering, som skal sikre bærekraftig verdiskaping og nye arbeidsplasser. Noen av verdens beste arkitekter og Norges mest erfarne byutviklere har gjennomført en mulighetsstudie for Oslo Science City, som lanseres i Oslo Rådhus den 30. november.

Byer over hele verden utvikler innovasjonsdistrikter. Næringsliv og oppstartsmiljøer kobles sammen med sterke universiteter og forskningsinstitutter for å stimulere innovasjon og skape nye arbeidsplasser. Oslo Science City skal bidra til å posisjonere Norge internasjonalt som en ledende kunnskapsnasjon. For første gang gjøres en samlet vurdering av de fysiske forutsetningene for å utvikle et verdensledende innovasjonsdistrikt midt i Oslo.

– Studien som nå legges frem viser hvilke muligheter som ligger foran oss. De må vi gripe! Gjør vi det på den god måte, vil det styrke Oslos internasjonale posisjon som kunnskapshovedstad. Her er det et stort potensial for å utvikle både ny kunnskap, nye løsninger og bærekraftige arbeidsplasser, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Mulighetsstudien viser at det ligger godt til rette for å skape et ledende innovasjonsdistrikt med næringsliv, tusenvis av nye arbeidsplasser, boliger og attraktive kultur- og bylivsfunksjoner i dette området.

Unik kunnskapsmobilisering

Oslo Science City er Norges mest kunnskapstette område med 300 oppstartsbedrifter, 7.500 forskere og 30.000 studenter. Universitet i Oslo er på flere områder blant Europas høyest rangerte universiteter. Oslo universitetssykehus er Nordens største sykehus. SINTEF og NGI (Norges Geotekniske Institutt) er ledende forskningsinstitutter. Sammen med oppstartsmiljøene i Forskningsparken, SINTEF og Oslo Cancer Cluster representerer disse sterke kunnskapsaktørene en nasjonal ressurs, som med Oslo kommune, Helse Sør-Øst, SiO, Oslo pensjonsforsikring og Ferd nå utvikler Norges første innovasjonsdistrikt.

I arbeidet med mulighetsstudien har forskere og ledere fra universitet og forskningsinstitutter bidratt aktivt sammen med studenter, oppstartsmiljøer, ledere fra næringsliv og offentlig sektor, investormiljøer og nasjonale arbeidslivsorganisasjoner.

– Kunnskapsintensive bedrifter, universiteter og forskningsmiljøer deltar i stadig tøffere internasjonal konkurranse. Oslo Science City er et nasjonalt løft, og en historisk kunnskapsmobilisering. Fremragende kunnskapsmiljøer samarbeider tett med hverandre og med næringsliv og samfunnsliv for å bygge sterke norske posisjoner, sier styreleder i Oslo Science City og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Adresserer viktige samfunnsutfordringer

Det er identifisert fire satsingsområder der innovasjonsdistriktet har eller kan skape internasjonalt ledende kompetanse: Helse- og livsvitenskap, Digitalisering og beregningsvitenskap, Demokrati og inkludering samt Klima, energi og miljø.

– Dette er områder av stor samfunnsmessig betydning, hvor vi har meget sterke kunnskapsmiljøer i Oslo Science City. Vi håper mulighetsstudien vil inspirere bredt når den nå legges frem. Oslo Science City vil lytte og lære, og ta med synspunkter og vurderinger i det videre utviklingsarbeidet. Vi ser frem til stort engasjement rundt den videre utviklingen av Norges første innovasjonsdistrikt, sier administrerende direktør, Christine Wergeland Sørbye.

Grønn byutvikling

Byutviklingen skal skje på naturens premisser. En grønn akse skal binde byen sammen med Nordmarka.

Vi foreslår offensive krav til bærekraftige løsninger i byggeprosjekter, og nullutslippsløsninger for transport og drift av bygg. Forslaget omfatter planting av 10.000 nye trær, og det er utarbeidet konkrete forslag til nyskapende mobilitetsløsninger og innovative tiltak for å utvikle en levende og pulserende by i området, sier daglig leder Geir Haaversen, prosjektleder for Team A-lab.

Norske A-lab har sammen med danske BIG Group, Civitas, Comte Bureau og Menon Economics gjennomført mulighetsstudien som nå presenteres.

Gode forutsetninger for å lykkes

Urbane innovasjonsdistrikter bringer sammen en kritisk masse av forskere, studenter, oppstartsmiljøer, finans og næringsliv. Samlokalisering i tette, levende nabolag stimulerer interaksjon og samarbeid, og fremmer kreativitet og innovasjon.

– Vi ser stort potensiale i nye måter å jobbe på, og koble ulike aktører sammen, samt ser byutvikling og næringsutvikling i sammenheng. Mulighetsstudien viser at dette er mulig, på en bærekraftig måte og med store ringvirkninger. Oslo Science City er bra for Oslo og viktig for Norge, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

En utvikling som dette krever finansiering. Boliger og næringsbygg vil finansieres med markedsfinansiering. Flerfunksjonelle bygg åpner for alternative finansieringsløsninger for arealer til forskning og undervisning. Det er stor interesse for å investere i innovasjonsdistrikter verden over og Oslo Science City ønsker å tiltrekke seg nasjonal og internasjonal kompetent kapital.

Stor lansering med H.K.H. Kronprinsen tilstede

H.K.H. Kronprinsen og Klima- og miljøministeren vil delta sammen med byrådslederen og 600 ledende representanter for kunnskapsinstitusjoner, oppstartsmiljøer, næringsliv, myndigheter og finans når BIG-arkitekt Bjarke Ingels og Team A-lab presenterer mulighetsstudien.

Fakta om Oslo Science City:

  • Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt.
  • Medlemmene er: Universitetet i Oslo, SINTEF, Oslo kommune, Helse Sør-Øst RHF, Oslo Universitetssykehus, Norges Geotekniske Institutt, Oslo Cancer Cluster, Ferd, Forskningsparken, Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo Pensjonsforsikring.
  • Sammen skal vi utvikle området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Radiumhospitalet, til et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til et bærekraftig og moderne Norge.
  • Mulighetsstudien er utformet av Team A-lab: norske A-LAB, danske Bjarke Ingels Group (BIG), Civitas, Comte Bureau og Menon Economics.
  • Mulighetsstudien lanseres 30. november i Oslo rådhus

Nettside: https://oslosciencecity.no

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Bilder

Lenker

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom