Miljødirektoratet

Opprydding i marin forsøpling for 60 millioner kroner

Del

Miljødirektoratet gir tilskudd til 40 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling. Vi fikk totalt 90 søknader med en søknadssum på omtrent 160 millioner.

Marin forsøpling er en stor miljøutfordring og omfanget ser ut til å øke. Foto: Bo Eide.
Marin forsøpling er en stor miljøutfordring og omfanget ser ut til å øke. Foto: Bo Eide.

– Plastforurensing er en alvorlig trussel mot livet i havet. Derfor jobber regjeringen både nasjonalt og internasjonalt for å hindre at plast ender som søppel i naturen og i havet. Der det likevel skjer, må vi rydde. Hvert år bruker mange av sin fritid til å rydde plast og søppel langs norske strender. Regjeringen støtter med glede opp om den imponerende frivillige innsatsen som mange legger ned i de årlige strandryddingene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten siden 2015. I år blir det i første omgang fordelt 60 millioner kroner, før det om kort tid fordeles ytterligere 10 millioner kroner. I løpet av 2021 vil totalt 70 millioner kroner fordeles mellom ulike oppryddingsprosjekter.

Her kan du se listen over årets mottakere.

Viktig å hindre ny plastforsøpling

Marin forsøpling er en stor miljøutfordring og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør stor risiko for dyre- og fugleliv, og fører hvert år til betydelige kostnader for samfunnet.

– Den store innsatsen som blir lagt ned av enkeltpersoner og organisasjoner har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kysten og vassdragene. Erfaringer viser at innsatsen virker og mengden forsøpling har blitt sterkt redusert i flere områder, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For å sikre god koordinering mellom de ulike aksjonene skal årets mottakere registrere oppryddingen i Rydde. Dette fører i tillegg til økt kunnskap om hvor avfallet kommer fra, og hvordan vi kan forhindre at avfall havner i havet.

Må tilpasses koronasituasjon

I år har det vært spesielt viktig at prosjektene tar hensyn til gjeldende smittevernregler. Mange søkere har lagt gode planer for hvordan ryddingen kan gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Miljødirektoratet understreker viktigheten av å følge helsemyndighetenes restriksjoner og anbefalinger.

Flere tiltak for å forhindre plastforsøpling

Miljødirektoratet jobber også med en rekke tiltak for å hindre ny plastforsøpling. Noen eksempler er tilskuddsordningen for innlevering og behandling av kasserte fritidsbåter, oppfølging av avfallsplaner i havner, innføring av avfallsgebyr ved anløp i havn, innføring av produsentansvar og forbud mot enkelte engangsprodukter og emballasje i plast med mer.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Marin forsøpling er en stor miljøutfordring og omfanget ser ut til å øke. Foto: Bo Eide.
Marin forsøpling er en stor miljøutfordring og omfanget ser ut til å øke. Foto: Bo Eide.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom