NBBL - Norske Boligbyggelag

Økt tro på stigende boligpriser

Del

Andelen som tror på stigende boligpriser øker for tredje måned på rad og har ikke vært høyere siden sommeren 2018. Samtidig blir det stadig færre husholdninger som tror på økt boliglånsrente, dermed stiger boligmarkeds-barometeret fra 18,9 til 21,8.

– Det kan bli økt press på visningene utover våren, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
– Det kan bli økt press på visningene utover våren, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)

– Disse to faktorene kan gi økt press på visningene utover våren, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

58 prosent tror på stigende boligpriser

Andelen som tror på stigende boligpriser har økt fra 44 prosent i november til 58 prosent i februar. En betydelig oppgang som indikerer økt etterspørsel og temperatur i boligmarkedet. Særlig er det verdt å merke seg at hele åtte av ti tror nå på stigende boligpriser i Oslo, mens kun to prosent forventer prisfall. (Resterende 18 prosent venter uendrede priser eller har ingen formening).

– Når vi samtidig vet at det har blitt regulert og igangsatt færre boliger i Oslo de siste årene, så er det betenkelig. Allerede i dag sliter mange med å etablere seg på boligmarkedet i hovedstaden. En ny runde med høy prisvekst vil derfor være meget uheldig, sier Frengstad Bjerknes.

Stadig færre tror på økt boliglånsrente

Så sent som i desember forventet 63 prosent av husholdningene økte rentekostnader kommende år. Den andelen har nå falt til 47 prosent. Det er i stor grad de eldre respondentene som har endret rentesyn. I motsetning til tidligere har de nå mindre tro på renteoppgang enn yngre husholdninger.

Troen på egen inntektssikkerhet er fortsatt sterk

Den tredje og siste faktoren i boligmarkedsbarometeret tar temperaturen på arbeidsmarkedet/norsk økonomi ved å måle troen på egen jobbsikkerhet. Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben neste 12 måneder. Denne faktoren er stabil og indikerer at nordmenn har god tro på egen og landets økonomi.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 11.-17. februar. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (49,6-39,3+55,1) / 3 = 21,8

Vedlegg: Svarfordeling på delspørsmålene

Kilde: NBBL og Opinion AS

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Det kan bli økt press på visningene utover våren, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
– Det kan bli økt press på visningene utover våren, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. (Foto: Nadia Frantsen)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret februar 2020. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret februar 2020. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret februar 2020, spørsmål 1. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret februar 2020, spørsmål 1. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret februar 2020, spørsmål 2. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret februar 2020, spørsmål 2. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde
Boligmarkedsbarometeret februar 2020, spørsmål 3. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Boligmarkedsbarometeret februar 2020, spørsmål 3. (Kilde: NBBL og Opinion AS)
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser, samt å påvirke myndighetene slik at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom