Agder Energi Nett

Økt elektrifisering gir nettutfordringer på Agder

Del

Økt elektrifisering står høyt på den politiske dagsorden, og er et viktig bidrag for å løse Norges klimautfordringer. For Agder Energi Nett kan økt elektrifisering bety mer enn en dobling av effektbehovet sammenlignet med dagens nivå. Det skaper flere utfordringer.

− Målet om at samfunnet skal elektrifiseres for å nå klimamålene fører med seg en rekke utfordringer for nettselskapene. Kartleggingen vi har gjort her på Agder viser et fremtidig effektbehov som er mye mer enn doblet i forhold til dagens totale behov som er ca. 1300 megawatt på det meste, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har tett dialog med kommunene på Agder knyttet til nettkapasitet, og har sammen med Statnett tatt initiativ til kartlegging av fremtidig behov i strømnettet på Agder. Denne kartleggingen viser at det Agder Energi Nett må handle raskt dersom det ikke skal oppstå flaskehalser i strømnettet.

− Det er selvfølgelig litt kapasitet igjen i nettet,  men vi begynner å nærme oss fullt nett flere steder. Fleksibilitet er ofte løftet frem som en del av løsningen på fremtidens nettutfordringer, men i denne sammenheng løser det ikke de store utfordringene med store effektbehov til blant annet ny industri. Det må bygges mye mere nett, men det er også grenser for hvor mye Agder Energi Nett kan investere. Og ikke minst hvor mye kundene er villig til å betale, sier Jan Erik Eldor.

Sammen med nettsjefene i de ti største nettselskapene i Norge har han overfor myndighetene vært tydelige på at Norge trenger en nasjonal strategi for elektrifisering, og denne må komme mens det ennå er noe tid.

− Dette er jo i praksis ganske enkelt. Hvis ikke det er kapasitet i strømnettet, vil elektrifiseringen av samfunnet stoppe opp. Flere nettselskap har allerede innført tilknytningsstopp fordi det ikke er kapasitet, og vi vil kunne oppleve det enkelte steder i vårt nettområde på Agder også. Vi kan selvfølgelig finne noen virkemidler som løser noe av kapasitetsutfordringene, eksempelvis tilknytning på vilkår, men vi trenger store strukturelle endringer både når det gjelder utbygging og finansiering for å finne gode løsninger for utfordringene vi står overfor, avslutter Jan Erik Eldor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg saker fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom