Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nytt sikringsanlegg trygger 51 boliger for kvikkleireskred i Farvikbekken i Fauske

Del

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har bistått Fauske kommune med å redusere fare for ødeleggende kvikkleireskred i deler av Fauske sentrum. Mandag 2. september overleverte NVEs direktør Kjetil Lund og skred- og vassdragsdirektør Anne Britt Leifseth anlegget som sikrer 51 boliger og to større næringsbygg til ordfører Jørn Steine.

Overleveringen ble markert på elvebredden ved Farvikveien i Fauske mandag 2. september klokken 09.30.

Fauske sentrum ble i 2009 faresonekartlagt av NVE. Det ble påvist to kvikkleiresoner. 850 meter av Farvikbekken er nå sikret gjennom heving av bekkebunnen, erosjonssikring og støttefylling. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging.

NVE legger vekt på å ta vare på naturmangfoldet. Det er tatt hensyn til arten springfrø som har utbredelse i området. Arten har nå etablert seg etter gjennomføring.

Fakta om sikringsanlegget:

Les mer om kvikkleireskred på NVEs nettsted.

 

Kontaktinformasjon:

  • Regionsjef i region nord, Knut Ivar Aune Hoseth, e-post: knh@nve.no, Telefon: 971 65 337
  • Fagkoordinator fro flom og skred, Ingeborg Johnsen, e-post: ijo@nve.no, Telefon: 970 877 55

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom