Nye Veier

Nye Veier signerte kontrakter for prosjekter i nord og sør – samme dag

Del

Fredag 2. juli signerte Nye Veier to kontrakter. Det ene prosjektet er i Troms og Finnmark, det andre i Agder. Nå er Nye Veier til stede i hele landet.

Signerte E39-kontrakt: Fredag ettermiddag ble kontrakten for bygging av ny, trafikksikker E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal, Agder signert. Kontrakten har en verdi på 3 milliarder kroner. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Norge og rogalandbaserte Stangeland som er totalentreprenører. Her er Nye Veiers prosjektteam samlet sammen med representanter fra entreprenørene og Nye Veier-ledelsen. Håkon Nordgaard, Sigmund Lundevik, Tommy Stangeland, Harald J. Solvik, Anita Enebakk, Adler Enoksen, Audun Aaland, Tore Voster, Berger Johannessen, Marius Duedahl, Anette Aanesland, Bjørn Børseth, Nina Størvold og Ruben Ramsland.
Signerte E39-kontrakt: Fredag ettermiddag ble kontrakten for bygging av ny, trafikksikker E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal, Agder signert. Kontrakten har en verdi på 3 milliarder kroner. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Norge og rogalandbaserte Stangeland som er totalentreprenører. Her er Nye Veiers prosjektteam samlet sammen med representanter fra entreprenørene og Nye Veier-ledelsen. Håkon Nordgaard, Sigmund Lundevik, Tommy Stangeland, Harald J. Solvik, Anita Enebakk, Adler Enoksen, Audun Aaland, Tore Voster, Berger Johannessen, Marius Duedahl, Anette Aanesland, Bjørn Børseth, Nina Størvold og Ruben Ramsland.

– Det er første gangen Nye Veier signerer to kontrakter på samme dag. Og kontraktene vi signerer viser at Nye Veier nå har prosjekter i hele landet fra nord til sør. Vi skal sikre trygg og framkommelig helårsvei over Kvænangsfjellet, og gjennom Lyngdal i Agder i sør som en del av en helhetlig E39-utbygging. Veiutbyggingen bidrar til vekst og verdiskaping. I begge prosjektene har vi med oss erfarne og kompetente entreprenører. De har knyttet til seg rådgivere og underleverandører som har gode kompetansemiljøer i Norge. Vi ser fram til samarbeidet for å få realisert målene for de to prosjektene, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

For prosjektet E39 gjennom Lyngdal er det gjennomført en vellykket konkretiseringsfase som gjør at kontrakten nå kan signeres. For prosjektet E16 Kvænangsfjellet er det gjennomført en prosjektoptimaliseringsfase og det signeres nå på en målpriskontrakt med den allerede valgte entreprenøren.

- Når Nye Veier signerer kontrakter skjer det etter en grundig og omfattende anskaffelsesprosess. Vi må være sikre på at entreprenørene med sine samarbeidspartnere forstår kompleksiteten i prosjektene og har de riktige fagfolkene med seg. Prosjektene vi signerer kontrakter for nå viser spennet i de plan – og utbyggingsoppgavene Nye Veier har fått. Kontraktene har en samlet verdi i underkant av 4 milliarder kroner. Dette vil gi betydelige effekter på lokal og regional verdiskaping, sier Aanesland.

Aanesland peker på at det er ulike utfordringer i de to veiprosjektene.

– Vi skal bygge flere lange tunneler og bruer, bygge i krevende og kupert terreng, og det kreves kunnskap om de klimatiske forholdene i nord, sier hun.

Dette er de to prosjektene:

E39 gjennom Lyngdal

 • Inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco.
 • Kontraktsverdi 2,9 mrd. kroner
 • Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang.
 • Prosjektet starter med planfritt kryss i Herdal i øst og her skal ny E39 kobles sammen med eksisterende E39. Det legges til rette for pendlerparkering og kollektivtransport.
 • Strekningen går vestover til planlagt kryssløsning ved Røyskår med påkobling til eksisterende E39.
 • Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t
 • Veien skal etableres i krevende, kupert terreng og kryssing av elva Lygna
 • Det skal bygges to lange tunneler på 2,7 og 3,7 kilometer og flere bruer
 • Det foreligger vedtatt reguleringsplan
 • Oppstart høsten 2021 og den nye veien åpner etter planen i 2025

 E6 Kvænangsfjellet

 • Inngått kontrakt med Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) sammen med rådgiver Asplan Viak
 • Kontraktsverdi 1,26 mrd. kroner
 • Prosjektet ble overført til Nye Veier i 2019
 • Viktig transportåre regionalt og nasjonalt og Norges eneste gjennomgående hovedveiforbindelse mellom Finnmark og resten av Norge
 • Strekningen mellom Tromsø og Alta går over Kvænangsfjellet som er en værutsatt høyfjellsovergang spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper fokksnø. Veien har sterk stigning og dårlig kurvatur som medfører at større kjøretøyer noen ganger stopper.
 • Veien må ofte stenge i kortere eller lengre perioder eller medfører kolonnekjøring. I fjor vinter var fjellovergangen stengt nesten 80 ganger. Ved stengt vei, må man kjøre via Finland som innebærer en omkjøring på om lag 700 km og 8 timer ekstra kjøretid via E45 og E8.
 • Strekningen fra Oksfjordhamn til Karvika er på 24 km. Prosjektets arbeidsomfang er til sammen på om lag 13 km
 • Prosjektet består blant annet av to tunneler på til sammen ca. 5700 meter, én kort bro og vei i dagen på til sammen ca. 7630 meter.
 • Oppstart høsten 2021 og ferdigstillelse høsten 2024

Kontakter

Bjørn BørsethDirektør for kontrakt og marked

Tel:975 01 310

Bilder

Signerte E39-kontrakt: Fredag ettermiddag ble kontrakten for bygging av ny, trafikksikker E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal, Agder signert. Kontrakten har en verdi på 3 milliarder kroner. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Norge og rogalandbaserte Stangeland som er totalentreprenører. Her er Nye Veiers prosjektteam samlet sammen med representanter fra entreprenørene og Nye Veier-ledelsen. Håkon Nordgaard, Sigmund Lundevik, Tommy Stangeland, Harald J. Solvik, Anita Enebakk, Adler Enoksen, Audun Aaland, Tore Voster, Berger Johannessen, Marius Duedahl, Anette Aanesland, Bjørn Børseth, Nina Størvold og Ruben Ramsland.
Signerte E39-kontrakt: Fredag ettermiddag ble kontrakten for bygging av ny, trafikksikker E39 mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal, Agder signert. Kontrakten har en verdi på 3 milliarder kroner. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Norge og rogalandbaserte Stangeland som er totalentreprenører. Her er Nye Veiers prosjektteam samlet sammen med representanter fra entreprenørene og Nye Veier-ledelsen. Håkon Nordgaard, Sigmund Lundevik, Tommy Stangeland, Harald J. Solvik, Anita Enebakk, Adler Enoksen, Audun Aaland, Tore Voster, Berger Johannessen, Marius Duedahl, Anette Aanesland, Bjørn Børseth, Nina Størvold og Ruben Ramsland.
Last ned bilde
Digital signering: Nye Veier har alltid hatt digitale kontraktsigneringer, men i pandemien har også selve signeringsmøtene blitt digitale. For kontrakten mellom Nye Veier og LNS var det henholdsvis de administrerende direktørene Anette Aanesland (øverst til venstre) og Jonas Tetlie (øverst til høyre) som signerte.
Digital signering: Nye Veier har alltid hatt digitale kontraktsigneringer, men i pandemien har også selve signeringsmøtene blitt digitale. For kontrakten mellom Nye Veier og LNS var det henholdsvis de administrerende direktørene Anette Aanesland (øverst til venstre) og Jonas Tetlie (øverst til høyre) som signerte.
Last ned bilde
Nye Veiers adminstrerende direktør Anette Aanesland.
Nye Veiers adminstrerende direktør Anette Aanesland.
Last ned bilde
Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked.
Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Satser på ladeplass for både mennesker og maskiner1.7.2021 15:56:21 CEST | Pressemelding

Nye Veier har signert kontrakt med Certas Energy Norway AS og Food Folk Norge AS for å drifte veiserviceanlegg med stor ladekapasitet i Mandalskrysset på E39 i Lindesnes, Agder. – For Nye Veier er det viktig å ha veibrukeren i sentrum. Kvaliteten på tjenestene som selskapet tilbyr, gjør oss trygge på at dette blir et spennende konsept for veifarende, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom