Nye Veier

Nye Veier har satt målene for den nye motorveibrua over Mjøsa

Del

Nye Veier har offentliggjort konkurransen om utbyggingen av firefelts motorvei fra Moelv til Roterud, inkludert bygging av ny bru over Mjøsa. Oppdraget har en anslått verdi på ca. 2,5 milliarder kroner (ekskl. mva.), der den nye motorveibrua utgjør en stor andel. Den entreprenøren som klarer å minimere klimagassutslippene ved bygging mest, treffer godt på ett av de viktige målene for bruprosjektet.

I valg av entreprenør kommer Nye Veier til å legge vekt på klimavennlige løsninger. Bygge- og levetidskostnader samt tilpassing til området blir også vurdert i konkurransen om hvem som får oppdraget med å bygge ny bru over Mjøsa.
I valg av entreprenør kommer Nye Veier til å legge vekt på klimavennlige løsninger. Bygge- og levetidskostnader samt tilpassing til området blir også vurdert i konkurransen om hvem som får oppdraget med å bygge ny bru over Mjøsa.

Oppdraget består av prosjektutvikling, reguleringsplanlegging og utbygging av nesten 12 kilometer komplett motorvei med ny firefeltsbru over Mjøsa på ca. 1,6 kilometer. Det skal også bygges to kryss og en rekke mindre konstruksjoner.

- Vi mener dette er en attraktiv kontrakt for markedet. Det har vært stor interesse både fra nasjonale og internasjonale aktører så langt. I prestasjonsmålene for brua er vi klare på at den entreprenøren som klarer å levere den mest klimavennlige brua får et fortrinn, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Den nye motorveibrua over Mjøsa utgjør hoveddelen av oppdraget. Det er derfor satt egne prestasjonsmål for brua i konkurransen:

  • Den nye Mjøsbrua skal i størst mulig grad tilpasses til landskapet og området
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene
  • Den nye Mjøsbrua skal minimere CO2 klimagassutslipp ved bygging 

Nye Veier er ute etter den entreprenøren som klarer å finne den bruløsningen som svarer best ut på disse konkrete målene.

- I valg av entreprenør kommer vi til å legge vekt på klimavennlige løsninger. Bygge- og levetidskostnader samt tilpassing til området blir også vurdert i konkurransen om hvem som får oppdraget med å bygge ny bru over Mjøsa, sier Moshagen.

I tillegg til prestasjonsmålene for selve brua må entreprenørene svare på hvordan de skal:

  • Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden
  • Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer
  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

Byggherren forteller at prosjektet tar utgangspunkt i vedtatt korridor i kommunedelplan og med tidlig involvering, tett samarbeid og god bruk av totalentreprenørens spisskompetanse blir løsningene best mulig for samfunnet.

- I Nye Veier har vi god erfaring med å involvere totalentreprenøren så tidlig som mulig. På denne måten får vi utnyttet entreprenørens spisskompetanse innen veifagene, samtidig som vi sparer tid og penger gjennom effektiv optimalisering av prosjektet, sier Moshagen.

Nye Veier lyser ut oppdraget som konkurranse med forhandling og bruk av Best Value Procurement. Av de som melder seg, planlegger Nye Veier å plukke ut tre til fem leverandører som blir med videre i prosessen. Interesserte totalentreprenører må melde seg på innen 6. september i år.


Nye Veiers utbygging av E6 Moelv - Roterud inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.

Bilder

I valg av entreprenør kommer Nye Veier til å legge vekt på klimavennlige løsninger. Bygge- og levetidskostnader samt tilpassing til området blir også vurdert i konkurransen om hvem som får oppdraget med å bygge ny bru over Mjøsa.
I valg av entreprenør kommer Nye Veier til å legge vekt på klimavennlige løsninger. Bygge- og levetidskostnader samt tilpassing til området blir også vurdert i konkurransen om hvem som får oppdraget med å bygge ny bru over Mjøsa.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom