Nye Veier

Nye Veier har mottatt over 100 innspill om E6 forbi Lillehammer

Del

Etter at Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen i august i år ba innbyggerne om innspill om utbyggingen av E6 Roterud – Storhove har veiutbyggerne mottatt over 100 innspill. Innbyggerne er blant annet opptatt av trafikksikkerhet, kryssalternativer, verdifulle friluftsområder og naturmangfold.

Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen har mottatt over 100 innspill om utbyggingen av E6 Roterud – Storhove. Innbyggerne er blant annet opptatt av trafikksikkerhet, kryssalternativer, verdifulle friluftsområder og naturmangfold.
Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen har mottatt over 100 innspill om utbyggingen av E6 Roterud – Storhove. Innbyggerne er blant annet opptatt av trafikksikkerhet, kryssalternativer, verdifulle friluftsområder og naturmangfold.

Medvirkningsarbeidet startet tidligere enn det som er vanlig når det skal bygges ny vei.

- Den offisielle høringsperioden for E6 Roterud – Storhove kommer først i 2021, men ved å åpne for en tidlig runde med medvirkning har vi nå fått inn mange gode innspill som vi tar med oss inn i arbeidet med reguleringsplanen for motorveiprosjektet, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Noen steder langs E6 utmerker seg med spesielt mange innspill.

- Vi har fått innspill fra folk langs hele E6-strekningen. Aller størst interesse er det rundt Vingrom, ved Øyresvika og i forbindelse med kryssingen av Lågen. Det er også mange som har gitt oss innspill om eksisterende E6, sier Moshagen.

Nye Veier bruker digitale medvirkningsportaler i alle prosjekter og de opplever nå at de får flere innspill enn tidligere. Det er stor variasjon i temaene som opptar folket.

- Mange er positive til tunnelløsningen forbi Lillehammer og vi merker oss at det er stort engasjement om kryssalternativene på Vingrom. Grunneierlagene, grendelagene og trafikksikkerhetsgruppene har gitt oss mange gode innspill og vi har fått mye nyttig kunnskap om friluftsliv, naturmangfold, fiskeplasser og gyteområder. Et godt eksempel på nyttig lokalkunnskap er informasjonen vi har fått om bostedet til en beverfamilie, sier Moshagen.

Den digitale medvirkningsportalen stenges for innspill torsdag 10. desember og gjenåpnes for ny runde med innspill i løpet av våren.

- Aktiv medvirkning er viktig for å få fram et godt prosjekt. Nå trenger vi noen måneder på å se på innspillene vi har fått, ferdigstille konsekvensutredningene og forberede forslag til reguleringsplan. Når reguleringsplanen legges frem for politisk behandling ut på nyåret starter vi på en ny runde med folkemøter og aktiv medvirkning, sier Moshagen.

Delstrekningen Roterud - Storhove er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv – Øyer. Prosjektet består totalt av ca. 36 km vei i dagen, ca. seks km tunnel delt på to tunneler, ny bru over Lågen på ca. 0,7 km og ny bru over Mjøsa på ca. 1,6 km. Hele strekningen blir ca. 43 km og veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Nøkkelord

Bilder

Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen har mottatt over 100 innspill om utbyggingen av E6 Roterud – Storhove. Innbyggerne er blant annet opptatt av trafikksikkerhet, kryssalternativer, verdifulle friluftsområder og naturmangfold.
Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen har mottatt over 100 innspill om utbyggingen av E6 Roterud – Storhove. Innbyggerne er blant annet opptatt av trafikksikkerhet, kryssalternativer, verdifulle friluftsområder og naturmangfold.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

- La snøen komme og jula starte!20.12.2020 06:00:00 CETPressemelding

- Trafikantene skal ha en trygg reise hjem til familien når vinteren kommer, og de kan være sikre på at de kommer frem til riktig tid selv om det snør. Nye Veier og vår entreprenør Risa skal sørge for at veiene er åpne, riktig saltet og brøytet gjennom juleperioden. Nye systemer med sensorer bestemmer når og hvor det skal saltes. Dette er helt nytt i norsk sammenheng, og fremtiden for vedlikehold av veier på vinteren.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom