Nye Veier

Nye Veier foreslår friluftsområde langs E6 i Lillehammer

Del

I planforslaget for E6 Roterud – Storhove foreslår Nye Veier å utvikle et nytt friluftsområde i tilknytning til Vingromdammen. I forslaget legges det også opp til mindre støy.

– Vi foreslår å flytte veikrysset for å redusere støy der barn og voksne har sitt daglige virke. Men først må planforslaget godkjennes av Lillehammer kommune, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Roterud – Storhove, Kåre Nordsjø.
– Vi foreslår å flytte veikrysset for å redusere støy der barn og voksne har sitt daglige virke. Men først må planforslaget godkjennes av Lillehammer kommune, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Roterud – Storhove, Kåre Nordsjø.

Den nye parken blir liggende i tilknytning til det eksisterende friluftsområdet ved Vingromdammen. Det skal erstatte dagens veikryss i Vingrom, rett sør for Lillehammer. I planforslaget har Nye Veier lagt opp til at det nye Vingrom-krysset flyttes noen hundre meter lenger nord, bort fra bebyggelse og Vingrom skole.

Vest for motorveien foreslås det at veikrysset tilknyttet motorveien blir omgjort til en ny park. Med denne løsningen vil det eksisterende friluftsområdet ved Vingromdammen også få en bedre støysituasjon enn i dag.

– Vi foreslår å flytte veikrysset for å redusere støy der barn og voksne har sitt daglige virke. Men først må planforslaget godkjennes av Lillehammer kommune, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Roterud – Storhove, Kåre Nordsjø.

Planforslaget for ny E6 mellom Roterud – Storhove ligger nå ute på 2. gangs høring i Lillehammer kommune, med høringsfrist 25. mars. Prosjektet jobber for endelig behandling og et eventuelt vedtak i kommunestyret i løpet av sommeren 2022.

Om prosjektet:

Nye Veier AS har utarbeidet reguleringsplan for ny E6 fra Roterud i Gjøvik til Storhove i Lillehammer kommune. E6 er landets viktigste riksvei, og ny vei vil bety mye for trafikksikkerhet og bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen. Strekningen bygges som en 23 km firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. AF Gruppen er totalentreprenør og Norconsult er rådgiver i prosjektet.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Før og etter-bilde av den nye løsningen på Vingrom.

Nøkkelord

Bilder

– Vi foreslår å flytte veikrysset for å redusere støy der barn og voksne har sitt daglige virke. Men først må planforslaget godkjennes av Lillehammer kommune, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Roterud – Storhove, Kåre Nordsjø.
– Vi foreslår å flytte veikrysset for å redusere støy der barn og voksne har sitt daglige virke. Men først må planforslaget godkjennes av Lillehammer kommune, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Roterud – Storhove, Kåre Nordsjø.
Last ned bilde
Nye Veier sitt forslag til ny løsning på Vingrom.
Nye Veier sitt forslag til ny løsning på Vingrom.
Last ned bilde
Slik ser Vingromkrysset ut i dag.
Slik ser Vingromkrysset ut i dag.
Last ned bilde
Nye Veier sitt forslag til nytt friluftsområde på Vingrom.
Nye Veier sitt forslag til nytt friluftsområde på Vingrom.
Last ned bilde
Illustrasjon: Nye Veier.
Illustrasjon: Nye Veier.
Last ned bilde
Illustrasjon: Nye Veier.
Illustrasjon: Nye Veier.
Last ned bilde
Illustrasjon: Nye Veier.
Illustrasjon: Nye Veier.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom