NorSIS

Nye tall: 150 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

Del

ID-tyveri skjer oftest i forbindelse med netthandel, men ID-tyveri i sosiale medier er noe stadig flere opplever. Det viser en fersk spørreundersøkelse.

For ellevte gang har NorSIS og Skatteetaten gjennomført ID-tyveriundersøkelsen*. Den viser at antall nordmenn som oppgir at de har blitt utsatt for identitetstyveri den siste toårsperioden er på 3,4 prosent. Det tilsvarer rundt 150 000 personer.

– Det er altfor mange som får sin identitet misbrukt. For de som rammes så oppleves det ofte som ekstremt belastende, sier seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner Holm. 

– Dette er nok en bekreftelse på at altfor mange mennesker opplever identitetstyveri. I dag er det for enkelt å kjøpe varer og tjenester i andres navn. Dette er problem for oss som samfunn, og det skaper utrygghet hos den som utsettes for identitetstyveri. Mer ustrakt bruk av nasjonale ID-kort er blant tiltakene som kan redusere problemet, sier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltning i Skatteetaten. 

Det er ingen signifikant endring fra i fjor i antallet som opplever at de er rammet.

– Det som er positivt er at antallet ikke har økt gjennom en pandemiperiode hvor de fleste har hatt en økt bruk av digitale tjenester og løpt en økt risiko for å bli utsatt for ID-tyveri, sier Reiner Holm.

Flest tilfeller relatert til netthandel, men ID-misbruk i sosiale medier vokser mest

Ifølge undersøkelsen rammer ID-tyveri menn og kvinner i alle aldre likt. Den vanligste formen for misbruk av andres identitet er å kjøpe en vare eller tilsvarende i deres navn (38 %). Det nest vanligste er at noen andre har utgitt seg for å være noen andre på sosiale medier – enten for å sverte eller å svindle venner/ andre (29 %).

– Mens antallet nordmenn som har fått sin identitet misbrukt i forbindelse med netthandel er relativt uendret, har det vært en økning blant dem som har fått sin identitet stjålet og misbrukt i sosiale medier. Spesielt sikring av brukerkontoer ved bruk av totrinnspålogging, men også å være bevisst på hvor du legger igjen personopplysninger, kan redusere risikoen for å bli utsatt for dette, sier Reiner Holm.

Nasjonalt ID-kort og mer bevisst holdning vil redusere antallet ID-tyveri

Det er behov for flere tiltak for å redusere omfanget av ID-tyveri. Mer bevissthet rundt risikoen for ID-tyveri og mer utstrakt bruk av nasjonale ID-kort er noen av tiltakene Skatteetaten og NorSIS trekker frem.

– Nasjonale ID-kort gis per i dag bare til norske statsborgere. Dersom alle som er registrert i Folkeregisteret kan få et nasjonalt ID-kort, åpner det opp for at flere samfunnsaktører kan legge nasjonalt ID-kort til grunn som bekreftelse på sikker identitet, sier Henriksen i Skatteetaten. 

Nasjonalt ID-kort er et sikkert ID-bevis fordi biometriske opplysninger om deg, knyttes opp mot identifikasjonsnummeret og akkurat dine opplysninger i Folkeregisteret. 

–Denne knytningen  gjør at man med større sikkerhet vet hvem som er hvem og det blir vanskeligere å bruke falsk og fiktiv identitet ved kjøpe av varer og tjenester, både på netthandel og i fysisk butikk. I tillegg vil flere få et bevisst forhold til å beskytte egen identitet, sier Henriksen i Skatteetaten.

Flere positive til biometri for sikker identifisering

I undersøkelsen oppgir nå også flere enn tidligere at de er positive til bruk av såkalte biometriske data, som ansiktsfoto, for å sikre deres folkeregistrerte opplysninger. 

– En mulig løsning vi ser nærmere på er å kunne bruke biometri for å lage en sikker kobling mellom deg og ditt folkeregistrerte fødsels- eller d-nummer, din digitale identitet og ditt ID-kort. Det sikrer at man handler med rett person, sier Henriksen. 

5 fakta og tips for å forebygge ID-tyveri:  

  • 1 av 3 nordmenn er ikke bevisst på hvor mange kort og personopplysninger de har med seg i lommebok og vesker. Summen av informasjon om deg som du mister kontroll på kan misbrukes til å stjele din identitet. 
  • 3 av 10 nordmenn sier de ikke bruker totrinnsbekreftelse eller er bevisste på sterke og ulike passord. Husk at dette er et viktig verktøy for å hindre at kriminelle får tilgang til, eller tar over din epostkonto
  • 1 av 4 nordmenn sjekker ikke gjenpartsbrev ved kredittsjekk. Dette kan være et tidlig tegn på at noen benytter din id for å ta opp lån.
  • 3 av 4 nordmenn har ikke digital postkasse. Bruk av digitale postboksersom digpost, avtalegiro og e-faktura, gjør at sjansen for at noen stjeler personopplysninger fra din fysiske postkasse er langt mindre.
  • 2 av 10 nordmenn legger igjen personopplysninger på sider de kommer til etter lenkeklikk i e-post, SMS, sosiale medier eller andre kilder. Aldri oppgi personlig informasjon til ukjente over e-post uten at det er du selv som har startet prosessen.

* Den landsomfattende undersøkelsen er utført av Respons Analyse for NorSIS og Skatteetaten i perioden 5.-10. januar 2022. Det ble i alt gjennomført 1000 telefonintervjuer av et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. 

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om NorSIS

NorSIS
NorSIS
Studievegen 2
2815 Gjøvik

+47 40 00 58 99http://www.norsis.no

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet. Organisasjonen er delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens satsning på informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å skape en trygg digital hverdag, gjennom at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er befolkningen og norske virksomheter. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter, så vel som den enkelte innbygger.

Følg pressemeldinger fra NorSIS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorSIS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NorSIS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom