Samferdselsdepartementet

Nye styremedlemmer i Bane NOR

Del

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet
Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Renate Larsen, Hildegunn Naas-Bibow og Adele Bugge Norman Pran ble valgt til styremedlemmer på ordinært foretaksmøte 21. juni i år, mens Baard Haugen ble gjenvalgt for to år. Styret har med dette seks aksjonærvalgte styremedlemmer (Cato Hellesjø, Olaf Melbø, Baard Haugen, Renate Larsen, Hildegunn Naas-Bibow og Adele Bugge Norman Pran) og to ansattvalgte styremedlemmer (Solbjørg Engeset og Torfinn Håverstad).

Vil bidra med viktige perspektiver
Renate Larsen (1975, Troms og Finnmark) er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Larsen har lang leder- og styreerfaring og har særlig jobbet med restrukturering, omstilling, strategi- og forretningsutvikling – både i selskaper med krav til lønnsomhet og selskaper med krav til effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Larsen er administrerende direktør i Norges Sjømatråd AS og har tidligere blant annet vært administrerende direktør og CFO i Lerøy Aurora AS. Hun er i dag styreleder i Helse Nord RHF og har tidligere vært styremedlem i blant annet Folketrygdfondet.

Hildegunn Naas-Bibow (1972, Oslo) er siviløkonom fra NHH og har en MBA (Master of Business Administration) fra Harvard Business School. Naas-Bibow fratrer etter sommeren som partner i PwC, hvor hun har arbeidet i vel 20 år. Hun har tidligere arbeidet internasjonalt i BCG. Naas-Bibow har som konsulent særlig jobbet med problemstillinger knyttet til strategi og organisering, omstillingsprosesser og selskapsetableringer innen bygg- og anleggsbransjen og industrivirksomhet.

Adele Bugge Norman Pran (1970, Oslo) er jurist fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad i regnskap og revisjon fra NHH. Pran driver i dag selvstendig virksomhet som strategisk rådgiver og styremedlem. Hun har tidligere vært partner og CFO i Herkules Capital, der hun blant annet arbeidet med kriseledelse og kommunikasjon knyttet til investeringsporteføljen, uttak av synergier og kompetanseoverføring mellom porteføljeselskapene. Pran har bred styreerfaring og er i dag blant annet styremedlem i Yara ASA.

Om Bane NOR SF
Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

Statens begrunnelse for eierskapet i Bane NOR er å ivareta forvaltning og utvikling av nasjonal jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendom. Statens mål som eier er kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av en sikker og tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og jernbanerelatert eiendomsvirksomhet. Staten eier 100 prosent av statsforetaket Bane NOR. 


For flere opplysninger - se:

  • Samferdselsdepartementets nettside om Bane NOR SF

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet
Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom