Agder Energi Nett

Nye leverandører på fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet på Agder

Del

Agder Energi Nett har inngått nye rammeavtaler med KVS Technologies AS og Visimind AB om fotoinspeksjon og laserskanning av strømnettet i hvert sitt område på Agder. Begge vil benytte autonome droner i arbeidet.

De nye rammeavtalene vil totalt omfatte årlig fotobasert inspeksjon av inntil 45.000 master i 22 - 132 kV høyspenningsnett i Agder Energi Netts konsesjonsområde. Det skal også utføres skanning og fotodokumentasjon av 4000 km linjer og skog under og på sidene av linjene, med tilhørende analyser. Leveransen skal danne grunnlag for Agder Energi Netts elektrotekniske vedlikehold samt ryddestrategi av skogen langs linjetraseene i høyspenningsnettet.

Konkurranseutsetting i nytt marked
Agder Energi Nett har god erfaring med fotobasert inspeksjon av strømnettet og laserskanning av skog. Frem til nå har leverandørmarkedet for tjenester som utfører fotoinspeksjon og laserskanning fra luften, blitt levert med bruk av helikopter. Leverandørmarkedet som kan tilby leveranser av datainnsamling med kombinasjon av bilde og laserdata har de seneste år vært i utvikling.

Markedet viser nå å kunne tilby slike tjenester utført ved hjelp av droner med kapasitet til å fly automatisk etter forhåndsprogrammerte koordinater utenfor synsrekkevidde, og likevel ivareta de sikkerhetsmessige aspekter ved flyvning og tilfredsstille luftfartsregulatoriske forhold.

Da Agder Energi Nett skulle konkurranseutsette tjenesten på inspeksjon og laserskanning på nytt for 2021, ble flere faktorer hensyntatt. Hovedleveransen i tjenesten, som er bilder og laserdata av nettet, skal leveres på kvalitetsmessig tilfredsstillende måte da dette utgjør nettselskapets viktigste verktøy for å kunne planlegge og utføre befaring og vedlikehold. I tillegg er selskapet svært opptatt av å ivareta HMS og velge miljømessig gode løsninger.

Krevende leveranse
– Det er en krevende tjeneste som Agder Energi Nett nå har inngått rammeavtaler på, og det har vært stilt strenge kvalitetsmessige og tekniske krav til tilbyderne i konkurransen. Blant annet skal bildene være geotagget og koblet til Agder Energi Netts maste-ID, bildene skal ha tidstempel med klokkeslett og dato for når det er tatt, og de skal være geotagget og navigerbare i et kartsystem. Det er forventet at arbeidet skal gå i perioden fra mars til september, og bildene skal fortløpende sendes til nettselskapet, sier Jan Erik Eldor, administrerende direktør i Agder Energi Nett.

– Fotoinspeksjon og laserskanning er to ulike deler av leveransen. Bilder og data fra den fototekniske inspeksjonen skal benyttes for den eltekniske vedlikeholdsanalysen og danner grunnlag for vedlikeholdsarbeid. Analysen av laserdataene av linjenettet er svært viktig for en best mulig ryddestrategi i skogen, sier Jan Erik Eldor.

Trygg og effektiv inspeksjon
– Agder Energi Nett har tidligere fått tildelt FoU-midler av NVE for å kjøre et innovasjonsprosjekt som tester ut muligheten for bruk av drone i inspeksjon av strømnettet. Kunnskapen herfra har vært en viktig del av selskapets arbeid med å få til en tryggere og mer miljøbesparende inspeksjon av strømnettet, forteller Jan Erik Eldor.

– Det har vært spennende å se hvordan tjenester knyttet til bruk av drone har utviklet seg de siste årene, og dette er nok bare begynnelsen. Fremover trenger vi å automatisere behandlingen av den enorme mengden innsamlede data, og ta i bruk av kunstig intelligens (AI) i arbeidet med å redusere den manuelle prosessen med å kontrollere inspisert infrastruktur for eventuelle vedlikeholdsbehov og reinvesteringer. Flere aktører jobber med dette, og Agder Energi Nett ønsker å være tidlig ute med å ta teknologien i bruk, sier Jan Erik Eldor.

Bærekraftig løsninger
I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er Agder Energi Nett opptatt av å finne gode bærekraftige løsninger. Bruken av drone er en løsning som vil bidra til dette, og vil blant annet bidra til et redusert CO2-utslipp og redusert støy for folk og dyr under befaringen av strømnettet.

– Ved at tildelingen av kontrakt har gått til KVS Technologies AS og Visimind AB har vi fått bekreftet at drone med ny teknologi er konkurransedyktige, og der både kvalitet og miljøbesparelsen sammen med økt sikkerhet er de største gevinstene. Denne tildelingen utgjør sammen med andre viktige rammeavtaler et godt redskap for best mulig vedlikehold av strømnettet der helikopter fremdeles vil ha sin rolle ved både skogrydding og beredskap, avslutter Jan Erik Eldor.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom