NKVTS

Nye funn fra Utøyastudie slippes mandag 

Del

10 år etter terroren 22. juli 2011 har en høy andel av de overlevende fra Utøya fremdeles omfattende vansker som følge av terrorangrepet.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fulgt overlevende og pårørende gjennom fire datainnsamlinger siden 2011.  

Mandag 31. mai kl. 08.00 legges oppsummeringen av den siste studien på www.nkvts.no  

 

– Dette er nedslående. Vi hadde regnet med at en del ville ha det vanskelig fremdeles, men ikke at det gjaldt så mange, sier forskningsleder Grete Dyb. 

Tirsdag 1. juni inviterer vi til digital konferanse der vi oppsummerer 10 års forskning på de berørte av terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet. 

Sendingen kan følges her fra kl 9.00 den 1. juni:

www.videoforweb.no/nkvts 

Fakta om studien: 

Alle som var på Utøya under terroren har blitt invitert til å delta i studien. Åtte av ti har valgt å dele av egne opplevelser og erfaringer i en eller flere av de fire intervjurundene utført mellom 2011 og 2020. Mange foreldre til dem som var på øya under terroren har også deltatt. Til sammen har deltagere og intervjuere gjennomført over 2 000 intervjuer over hele landet. 

Les mer:

Terrorangrepet. Opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde på Utøya - NKVTS

Kontakter

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Ingen økning i psykiske helseplager blant norsk ungdom under første koronanedstengning29.3.2021 12:26:07 CEST | Pressemelding

Forskere har sammenliknet psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen under første runde med hjemmeskole og sosial nedstenging våren 2020 med hvordan de samme ungdommene hadde det året før. Svarene viser ingen økning i psykiske plager på gruppenivå. Noen grupper var imidlertid hardere rammet enn andre. Ungdom med to hjem opplevde en økning i psykiske helseplager denne perioden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom