Miljødirektoratet

Nye bestemmelser om laksefiske i Finnmark vedtatt

Del

For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i år.

FÅR BESKYTTELSE: De fleste av Tanavassdragets (bildet) rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Foto: Sturla Brørs/Miljødirektoratet
FÅR BESKYTTELSE: De fleste av Tanavassdragets (bildet) rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Foto: Sturla Brørs/Miljødirektoratet

– De fleste av Tanavassdragets rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene vil være vesentlige for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon, og samisk kulturutøvelse langs kysten og i innlandet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vedtaket innebærer at det i 2021 ikke blir åpnet for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøen i Berlevåg, Tana og Gamvik kommuner, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Forslaget, som nå er vedtatt, var på høring fram til 5. mai. Miljødirektoratet mottok 22 høringsuttalelser. Det kom i høringen ingen alternative forslag til avgrensing av reguleringsområdet, eller andre forslag som ivaretar bestandene minst like godt som forslaget som nå er vedtatt.

Norske og finske myndigheter har tidligere besluttet at det ikke blir åpnet for laksefiske i Tanavassdraget i 2021.

Se reguleringsbestemmelsene for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, inkludert oppsummering av høringsinnspill og Miljødirektoratets vurdering av innspillene.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

FÅR BESKYTTELSE: De fleste av Tanavassdragets (bildet) rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Foto: Sturla Brørs/Miljødirektoratet
FÅR BESKYTTELSE: De fleste av Tanavassdragets (bildet) rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Foto: Sturla Brørs/Miljødirektoratet
Last ned bilde
Det oransje feltet viser sjøområdene i Finnmark hvor det i 2021 ikke blir åpnet for fiske etter laks med faststående redskaper. Grafikk: Miljødirektoratet
Det oransje feltet viser sjøområdene i Finnmark hvor det i 2021 ikke blir åpnet for fiske etter laks med faststående redskaper. Grafikk: Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom