Miljødirektoratet

Ny strategi for mer livskraftige vassdrag 

Del

I et forslag til ny strategi for å restaurere vassdrag foreslås å samordne innsatsen bedre, øke kunnskapen og formidle samfunnsnytten av tiltakene.

Hovinbekken i Oslo er eksempel på et vassdrag som er blitt restaurert. Den ble lukket i 1959, og gjenåpnet i 2015. Foto: Anders Iversen/Miljødirektoratet
Hovinbekken i Oslo er eksempel på et vassdrag som er blitt restaurert. Den ble lukket i 1959, og gjenåpnet i 2015. Foto: Anders Iversen/Miljødirektoratet

– Elvene og vassdragsnaturen vår er under press fra mange hold. Skal vi klare å snu den negative utviklingen er det et behov for å koordinere restaureringsinnsatsen bedre nasjonalt. Forslaget til strategi for å restaurere vassdrag peker ut kursen for dette arbeidet de kommende 10 årene, som FN har utnevnt til restaureringstiåret, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Felles forslag fra flere sentrale aktører 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet leverte Miljødirektoratet denne uken forslag til strategisk plan for restaurering av vassdrag for perioden 2021-2030. Planen er laget i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Landbruksdirektoratet, Statens Vegvesen, representanter fra fylkeskommuner, statsforvalteren og kommuner. Målet er å løfte innsatsen for å restaurere norske vassdrag det kommende tiåret, med spesielt fokus på fysiske inngrep.  

Tall for Norge viser at minst 3487 vannforekomster er påvirket moderat eller svært negativt av fysiske inngrep, som for eksempel fjerning av vegetasjon langs vassdrag, oppdemming og andre endringer av en elvs naturlige løp. En fjerdedel av de naturlige vannforekomstene i Norge har ikke tilfredsstillende tilstand. 

Tre hovedgrep for økt innsats 

Hovedmålene i det nye forslaget til norsk strategi er å restaurere minst 15 prosent av forringede vassdrag i Norge i perioden 2021-2030, og innen 2030 å restaurere vassdrag raskere enn vassdrag forringes. 

Forslaget peker ut tre innsatsområder som er sentrale for å nå dette målet: 

Bedre samordning mellom sektorer av planer, og juridiske og økonomiske virkemidler. Dette for å maksimere gevinsten og minimere totalkostnad og interessekonflikter - spesielt i store restaureringsprosjekter.  

Styrke kunnskap om restaurering, samfunnsnytte og effekt av tiltak. Dette skal skje gjennom åpen deling av erfaringer, tett samarbeid med forskningsmiljøer og mest mulig felles kunnskap mellom sektorene.  

Styrke formidlingen av relevant kunnskap og samfunnsnytte ved restaurering, for å skape et større engasjement, fremme gode initiativer og øke kvaliteten på lokale tiltak.  

– Når alle sektorer samarbeider om prioriteringene, kunnskapen er på plass og engasjementet er stort, kan vi finne gode vinn-vinn-løsninger i de vassdragene hvor innsatsen samlet sett gir størst miljøeffekt for pengene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Les mer om restaurering av vassdrag på vannportalen.no.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Hovinbekken i Oslo er eksempel på et vassdrag som er blitt restaurert. Den ble lukket i 1959, og gjenåpnet i 2015. Foto: Anders Iversen/Miljødirektoratet
Hovinbekken i Oslo er eksempel på et vassdrag som er blitt restaurert. Den ble lukket i 1959, og gjenåpnet i 2015. Foto: Anders Iversen/Miljødirektoratet
Last ned bilde
Fra lukkingen av Hovinbekken. Bildet er tatt i 1959, og hentet med tillatelse fra Oslo byarkiv. Foto: Erik Næss/Tunnelbanekontoret
Fra lukkingen av Hovinbekken. Bildet er tatt i 1959, og hentet med tillatelse fra Oslo byarkiv. Foto: Erik Næss/Tunnelbanekontoret
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom