Nye Veier

Ny rapport: Klimaomstilling kan gi økt konkurransekraft

Del

Strengere krav til klima og miljø gjør at en mer bærekraftig anleggsbransje er på vei. Nye Veier, ZERO og PwC peker på hvordan virksomhetene bør omstille seg for å bevare konkurransekraft.

– Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
– Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Takten i det grønne skiftet må øke dersom Norge skal nå målet om minst 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Omstillingen krever endringer som øker usikkerheten i anleggsbransjen, men som også gir nye muligheter. Dette skyldes blant annet nye klima- og miljøkrav, økte CO2-kostnader, varierende energipriser og begrenset tilgang på materialer og maskiner.

– Nye Veier har vært, og vil fremover bli mer påvirket av klimaendringene. Samtidig er vi også en pådriver for klimaomstilling i anleggsbransjen, og vektlegger derfor klima i våre anskaffelser. Som offentlig byggherre har vi stor innkjøpsmakt, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Infrastrukturselskapet har i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO og PwC utarbeidet en rapport som skal bidra til at anleggsbransjen kan lykkes med omstillingen. Rapporten fremhever at alle virksomheter bør vurdere sin egen klimarisiko og ta stilling til at det vil bli dyrere å slippe ut klimagasser de neste årene.

– Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier Aanesland.

Nye Veier er byggherre for flere av landets største prosjekter innen samferdsel. Med på laget har veiselskapet rådgivende ingeniører, lokale og multinasjonale entreprenørselskaper, materialleverandører og myndigheter.

Utover konkrete vurderinger hver enkelt virksomhet bør gjøre, anbefaler rapporten at aktører søker samarbeid på tvers for å skape innovasjon.

– Vi ser at det ligger store økonomiske fordeler knyttet til samarbeid. Samarbeid gjør det tryggere å satse på nye løsninger. Dessuten vil innovasjon, når den lykkes, skape konkurransefortrinn for den enkelte, sier fagansvarlig bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.

Nye Veier og Miljøstiftelsen ZERO har siden 2018 samarbeidet om å drive anleggsbransjen i en mer klimavennlig retning. Bransjen er en bestiller av utslipp, men også en bestiller av løsninger.

– Fra i år har regjeringen lovet nasjonale klimabudsjetter. Alle infrastrukturprosjekter må da vedtas innenfor både økonomiske og klimamessige rammer. Dette må sette fortgang i utslippskuttene fra anleggsbransjen, og de som omstiller seg først, vil bli vinnerne på sikt, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Les rapporten i sin helhet her (LENKE)

Frokostmøte som presenterer rapporten, 25. august 2022 kl. 08:30 til 10:00

Kontakter

Bilder

– Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
– Vårt hovedbudskap er at reduserte utslipp og investeringer i lavutslippsløsninger vil lønne seg, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
Last ned bilde
– Vi ser at det ligger store økonomiske fordeler knyttet til samarbeid. Samarbeid gjør det tryggere å satse på nye løsninger. Dessuten vil innovasjon, når den lykkes, skape konkurransefortrinn for den enkelte, sier fagansvarlig bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.
– Vi ser at det ligger store økonomiske fordeler knyttet til samarbeid. Samarbeid gjør det tryggere å satse på nye løsninger. Dessuten vil innovasjon, når den lykkes, skape konkurransefortrinn for den enkelte, sier fagansvarlig bærekraft i Nye Veier, Maarten Lohne van der Eynden.
Last ned bilde
– Fra i år har regjeringen lovet nasjonale klimabudsjetter. Alle infrastrukturprosjekter må da vedtas innenfor både økonomiske og klimamessige rammer. Dette må sette fortgang i utslippskuttene fra anleggsbransjen, og de som omstiller seg først, vil bli vinnerne på sikt, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.
– Fra i år har regjeringen lovet nasjonale klimabudsjetter. Alle infrastrukturprosjekter må da vedtas innenfor både økonomiske og klimamessige rammer. Dette må sette fortgang i utslippskuttene fra anleggsbransjen, og de som omstiller seg først, vil bli vinnerne på sikt, sier ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom