Kilden kjønnsforskning.no

Ny rapport: Jobbene til sjøs og langs kysten er mannsdominerte

Del

Røff kultur og høy terskel for å varsle kan være med på å forklare den lave kvinneandelen i maritim næring. Det viser en ny rapport fra Høgskolen i Innlandet.

Rapporten viser at det er et betydelig lønnsgap mellom menn og kvinner i maritim næring. I gjennomsnitt tjener kvinner kun 73 prosent av det menn gjør, selv med samme utdanning og erfaring. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke brukes uten tillatelse)
Rapporten viser at det er et betydelig lønnsgap mellom menn og kvinner i maritim næring. I gjennomsnitt tjener kvinner kun 73 prosent av det menn gjør, selv med samme utdanning og erfaring. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke brukes uten tillatelse)

Skrevet av Susanne Dietrichson, Kilden kjønnsforskning.no

En ny rapport utarbeidet av Høgskolen i Innlandet tar opp likestilling i maritim næring. Tallene viser at det er liten grad av kjønnsbalanse i næringen som helhet, og at kvinner også er underrepresentert ved utdanningene.

Røff arbeidskultur

Et av hovedfunnene i rapporten er at arbeidskulturen i maritim næring, spesielt på skip, kan være en årsak til den lave kvinneandelen.

‒ Vi har sett mye på kultur, holdninger og arbeidsmiljø, og ser at det kan være forhold som er til hinder for å rekruttere og beholde kvinner, sier Lisa Knatterud Wold.

Hun har samlet inn data og skrevet rapporten sammen med Tonje Lauritzen og fire andre forskere ved Høgskolen i Innlandet.

‒ Intervjuene vi har gjort viser at det er ganske tøft for de unge i maritim næring når de kommer inn som lærlinger eller i opplæringsstillinger. Alle blir ikke tatt like godt imot. Det ble sagt i intervjuene at det er vanskelig for unge generelt, men at det er ekstra vanskelig hvis du er ung og jente.

Wold og Lauritzen tror røft arbeidsmiljø med sterk språkbruk er blant årsakene til at arbeidskulturen kan virke lite innbydende. Mange av informantene de har vært i kontakt med forteller at den eldre generasjonen har en særlig tøff omgangsform. Flere unge i næringen har opplevd, eller kjenner andre som har opplevd, trakassering og seksuell trakassering.

‒ Noen informanter mente at dette ikke ble tatt tak i på en god nok måte fra ledelsen, forteller Wold.

‒ Kvinner i næringen, både til sjøs og på land, opplever at de ikke blir hørt, at de ikke blir tatt på alvor og at de i større grad enn mannlige kolleger må overbevise om at de har solid kompetanse.

Dette er et utdrag av en artikkel i Kilden kjønnsforskning.nos nyhetsmagasin.
Les hele saken her.

Nøkkelord

Kontakter

Lisa Knatterud Wold, Høgskolen i Innlandet
Kontaktinfo:
41217475
lisa.wold@inn.no

Bilder

Rapporten viser at det er et betydelig lønnsgap mellom menn og kvinner i maritim næring. I gjennomsnitt tjener kvinner kun 73 prosent av det menn gjør, selv med samme utdanning og erfaring. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke brukes uten tillatelse)
Rapporten viser at det er et betydelig lønnsgap mellom menn og kvinner i maritim næring. I gjennomsnitt tjener kvinner kun 73 prosent av det menn gjør, selv med samme utdanning og erfaring. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (Bildet kan ikke brukes uten tillatelse)
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom