FN-sambandet

Ny rapport fra UNICEF: De fattigste barna ekskluderes fra utdanning. Norge er unntaket.

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Skolebarn.UN Photo/Eskinder Debebe
Skolebarn.UN Photo/Eskinder Debebe

FNs generalforsamling

74-års markering av Resolusjon 1 (1) eliminering av kjernefysiske våpen.

24. januar 2020 åpner FNs generalsekretær markeringen i Genève.

Den 24. januar 1946 vedtok FNs generalforsamling Resolusjon 1 (I), ved etablering av en kommisjon for FNs sikkerhetsråd. Kommisjonen skulle ha som oppgave å stoppe anskaffelse av atomvåpen og andre våpen som kan resultere i masseødeleggelse.

Den kalde krigen gjorde det vanskelig å få implementert resolusjonen, fordi atomvåpen ble ansett som strategisk viktige for USA, Russland og de tre andre faste medlemmene i Sikkerhetsrådet - Kina, Frankrike og Storbritannia. Resolusjonen er imidlertid fortsatt gyldig og bidrar til internasjonal lovgivning for global avskaffelse av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen. 

UNFOLD Zero oppfordrer parlamentarikere, regjeringer og sivilsamfunn til å markere 74-årsjubileet for Resolusjon 1 (1) som et tidspunkt for å iverksette tiltak for nedrustning av atomvåpen, og å fremheve FNs rolle i å oppnå fred og sikkerhet for en atomvåpenfri verden. 

Sikkerhetsrådet

Vietnam har presidentskapet i sikkerhetsrådet i januar.

Vietnam ønsker å prioritere fredsbevaring, klimaendringer og problemer som oppstår etter en væpnet konflikt. De vil koordinere samarbeidet til FN og ASEAN.

Aktuelt

Ny rapport fra UNICEF: De fattigste barna ekskluderes fra utdanning. Norge er unntaket.

Skolebarn i klasserom

En ny rapport fra FNs barnefond, UNICEF, viser at en tredel av ungdommer fra de fattigste husholdningene i landene som er undersøkt aldri har gått på skole. Utgiftene til utdanning er sterkt skjevfordelt sammenlignet med velstående husholdninger. 

Puiblikasjonen av studien, “Addressing the learning crisis: an urgent need to better finance education for the poorest children” sammenfaller med møtet mellom utdanningsministre på World Economic Forum (WEF) i Davos. UNICEF oppfordrer nå verdensledere til å gjøre noe med det de kaller 'skammelige' forskjeller i offentlige utdanningsutgifter. 

Å utelukke de fattigste barna fra utdanning gir vedvarende fattigdom og er en sentral pådriver for den globale læringskrisen. Diskriminering på grunn av kjønn, funksjonshemming og etnisk opprinnelse, samt dårlig infrastruktur er noen av problemene, ifølge rapporten.  

Bare fem land som i studien, som tok utgangspunkt i 42 land totalt, sikrer at finansiering av utdanning er lik mellom de rikeste og fattigste husstandene: Barbados, Danmark, Irland, Norge og Sverige. 

Det haster, sier UNICEF-sjef Henrietta Fore. Hvis vi investerer klokt og rettferdig i barns utdanning, har vi den en god sjanse til å løfte barn ut av fattigdom ved å la dem skape egne muligheter.

Last ned rapporten her 

Uroligheter og økende konflikt i Libanon

FNs Spesialkoordinator i Libanon, Jan Kubis, går hardt ut mot den politiske ledelsen i Libanon. Kubis ble utnevnt av Guterres i 2019.

VG skriver om en opptrapping av krisen i landet, og trekker frem Kubis' uttalelser om det han mener er manglende vilje til å danne regjering og ta økonomisk styring. Mens den politiske krisen øker, blir også den økonomiske situasjonen stadig mer kritisk. Kubis skriver om situasjonen på twitter daglig.

Å fremme kvinners tilgang til politisk makt

I en konsekvensstudie viser Torild Skard hvordan den engelske versjonen av boken hennes Women of Power: Half a Century of Female Presidents and Prime Ministers Worldwide (på norsk: Maktens kvinner: Verdens kvinnelige presidenter og statsministre) utgitt av Policy Press i 2015, førte til etablering av UNSCC-kurset om ledelse, kvinner og FN for å fremme en mer kjønnsbalansert arbeidsplass i og utenfor FN-systemet og styrke stemmen til kvinner ved lederbordet. 

Her finner du hele studien


ILO lanserer årets rapport om globalt arbeidsliv og sosiale trender

Guy Ryder, generaldirektør i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) presenterer i dag rapporten World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (WESO). WESO rapporten analyserer sentrale arbeidsmarkedsspørsmål, blant annet arbeidsledighet, fattigdom, lønnsforskjeller og hvilke faktorer som utelukker folk fra arbeidslivet. I tillegg presenterer den oppdaterte estimater av andelen av lønnsutbetalinger i verden som går til arbeidere.

Les hele rapporten

Alvorlig utbrudd av gresshoppesvermer

Flere land i Øst-Afrika rammes nå av et usedvanlig alvorlig utbrudd av gresshoppesvermer. Situasjonen gjør regionens allerede svake matsikkerhet verre, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Les om saken her

World Economic Forum i Davos

I år har World Economic Forum fokus på hvordan skape en bærekraftig verden. Greta Thunberg er av dem som skal holde innlegg om forebygging av klimakrisen.  Forumet skal også diskutere hvordan teknologisk utvikling, den såkalte fjerde industrielle revolusjonen (IR4), kan bidra til å nå FNs bærekraftmål.

Handlingens tiår

Med kun ti år igjen for å nå FNs bærekraftsmål, kreves det en ambisiøs og global innsats for å nå målet. En ny kampanje som har fått tittelen Decade of Action, eller Handlingens tiår på norsk, blir lansert 22. januar. Generalsekretær Guterres lanserer kampanjen og  holder samtidig sin nyttårstale til medlemslandene og oppfordrer regjeringer, sivilsamfunn, bedrifter og folk flest til å gjøre de globale målene til sine egne. #GlobalGoals

Fra FN-kalenderen i januar

24. januar: internasjonal dag for utdanning

27. januar: internasjonal minnedag for ofrene for holocaust

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

Bergen

23. januar:  Interactive Climate Simulation Workshop

Oslo

21. januar: Akselrasjonsterrorisme: Ny trussel fra det ekstreme høyre

22. januar: Nasjonal havplattform for bærekraftig næringsliv

22. januar: challenges for the Syrian Conflict Scenario: Is There a Role Left for International Meditation?

22. januar: Vi må snakke om Putin

23. januar: Lansering av boken: Krigens folkerett

23. januar: Filmvisning: Å vente på FN

23. januar: Storpolitikk i Arktis: Norge mellom kalde fronter?

23. januar:  Innledning: Hva sier klimadommen i Borgarting lagmannsrett?

23. januar: The Kashmin Conflict: Implications for South Asia & Beyond

28. januar: Colombia - the peace implementation and new political developments

29. januar: Filmvisning: Mordet på Perween

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Skolebarn.UN Photo/Eskinder Debebe
Skolebarn.UN Photo/Eskinder Debebe
Last ned bilde
En gruppe menn prøver å vifte bort en sverm med gresshopper. Foto: Njeri Mwangi/Reuters
En gruppe menn prøver å vifte bort en sverm med gresshopper. Foto: Njeri Mwangi/Reuters
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.