Institutt for samfunnsforskning

Ny rapport: Anbefaler nye krav til botiltak for unge

Del

Kun en femdel av barnevernslederne i ny undersøkelse sier seg helt enig i at unge som bor i kommunale botiltak får tilstrekkelig oppfølging. Forskerne kommer med klare anbefalinger for å bedre kvaliteten på tilbudet.

I 2016 bodde nesten 3000 barn og unge voksne i kommunale botiltak som hybler og bofellesskap. Dette er personer som er plassert i botiltakene av barnevernet eller kommunene.

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser at flere av ungdommene i botiltakene sliter med bekymringer, søvnproblemer og ensomhet.

– Dagens lovverk har ikke regler om godkjenning, kvalitet og tilsyn med kommunale botiltak for barn og unge, slik det er for fosterhjem og institusjoner. Bare en femdel av barnevernslederne i vår undersøkelse sier seg helt enig i at de unge i kommunale botiltak får tilstrekkelig oppfølging. Det mener vi gir grunn til bekymring, sier ISF-forsker Hilde Lidén, som har ledet arbeidet med rapporten.

Økende bruk

Antallet unge som bor i kommunale botiltak øker, både i absolutte tall og som andel av barn plassert utenfor hjemmet. I 2005 utgjorde denne gruppen 5,5 prosent av barna med bosted utenfor hjemmet. I 2016 var tallet økt til om lag 18 prosent. 73 prosent av de om lag 500 unge flyktningene som ble bosatt dette året, ble plassert i ulike botiltak under barnevernet

– Enslige mindreårige flyktninger er en særlig utsatt gruppe i denne sammenhengen. Kommunene kan selv velge om de vil behandle denne gruppen etter bestemmelsene i barnevernloven. Dersom de velger å ikke gjøre det, har denne gruppen færre rettigheter og kan få mindre oppfølging enn sine jevnaldrende i botiltakene, advarer Lidén.

Klare anbefalinger

Det er betydelige forskjeller på hvor god tilgang beboerne i botiltakene har på voksenpersoner som kan gi dem hjelp og emosjonell støtte. Forskerne kommer med flere anbefalinger for å bedre kvaliteten på tilbudet og sikre beboernes rettigheter:

  • Å innføre tilsyn og utarbeide krav og retningslinjer for drift av botiltak for barn under 18 år.

– Flere kommuner har lagt ned institusjoner til fordel for billigere botiltak, av hensyn til budsjettet. Dersom det ikke innføres nye reguleringer frykter vi at denne praksisen vil spre seg, og at flere bofellesskap byttes ut med hybler, sier Lidén.

  • Å vedta at alle botiltak for mindreårige, inkludert flyktninger, skal hjemles i barnevernloven.

– Dette vil sikre at en barnefaglig instans vurderer oppfølgingsbehovet til alle mindreårige som bor i slike tiltak, sier Lidén

  • Å stille krav til at botiltaket har en bemanning som gir beboerne tilstrekkelig tilgang på stabile voksenpersoner, og at de ansatte må ha allsidig fagkompetanse.

– Hver beboer må ha minst én voksenperson som denne kan utvikle et fortrolig og tillitsfylt forhold til, og som denne opplever vil ham eller henne det beste, sier Hilde Lidén.

Klikk her for å lese hele rapporten Kommunale botiltak for barn og unge. En hvit flekk i velferdsstaten.

Kontakter

Bilder

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg pressemeldinger fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Institutt for samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom