TECO 2030 ASA

Ny milepæl for TECO 2030: Får opptil 5,4 millioner kroner i skattefradrag for å utvikle produksjonslinje for hydrogenbaserte brenselceller

Del

Lysaker, 23. september 2021: TECO 2030 har fått opptil 5,4 millioner kroner i indirekte støtte fra Forskningsrådet for å utvikle sin første halvautomatiserte produksjonsprosess for hydrogenbaserte brenselceller ved selskapets nye brenselcellefabrikk og innovasjonssenter i Narvik.

TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.

Støtten har blitt tildelt under tildelingsordningen Skattefunn, som er en skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. Ordningen gir indirekte støtte i form av skattefradrag for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter.

– Vi jobber for tiden med å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik for hydrogenbaserte brenselceller. Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at vi nå har fått støtte fra Forskningsrådet til dette arbeidet. Med deres støtte, vil vi starte pilotproduksjon av brenselceller ved vår nye fabrikk i Narvik i løpet av andre halvår 2022, sier Enger.

Skattefradrag for kostnader knyttet til utvikling av produksjonslinje

Prosjektet som TECO 2030 har fått skattefradrag for involverer utvikling av en produksjonslinje for hydrogenbaserte brenselceller, med en samlet årlig produksjonskapasitet på 400 MW. Skattefradraget er gitt for en periode på to år, 2021 og 2022.

Skattefradraget til utvikling av en produksjonslinje for hydrogenbaserte brenselceller er andre gang TECO 2030 får støtte fra Forskningsrådet under Skattefunn-ordningen.

TECO 2030 offentliggjorde tidligere denne måneden at selskapet har fått opptil 4 millioner kroner i skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn.

Samarbeider med AVL

TECO 2030 utvikler brenselcelleteknologi i samarbeid med det østerrikske teknologiselskapet AVL, som også vil bidra i planleggingen og etableringen av fabrikken og innovasjonssenteret i Narvik.

Brenselcellene til TECO 2030 er verdens første brenselcellesystem som er spesiallaget for bruk om bord på skip og annen tungtransport.

Ved å installere brenselceller kan skip og andre tunge applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bytte fra fossile drivstoff til klimavennlig hydrogen, og dermed bli helt utslippsfrie.

Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller

TECO 2030s kombinerte innovasjonssenter og fabrikk i Narvik vil bli Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller. Selskapet tok over bygningen som vil huse anlegget i juli, og planlegger å begynne å ansette folk i løpet av første halvdel av 2022.

Over den neste tiårsperioden forventes det totale investeringer i anlegget på opp mot én milliard kroner. I løpet av denne perioden kan det skapes opp mot 500 nye arbeidsplasser i Narvik innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon.

Etter planen skal brenselceller med en samlet kapasitet på 10 MW produseres ved fabrikken i løpet av 2022, og produksjonen skal øke gradvis de påfølgende årene. Innen 2030 vil fabrikken kunne produsere 1,2 GW med brenselceller per år, hvilket vil trolig tilsvare flere milliarder kroner i årlig omsetning.

Produksjonen av brenselceller for maritimt bruk er fortsatt i en tidlig fase, TECO 2030 ønsker derfor å gi forskningsmiljøer mulighet til å bruke anleggets utstyr for testing av brenselcelleelementer i perioder der det ikke benyttes i produksjonen.

Overgang til grønn skipsfart

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har som mål å redusere karbonintensiteten til internasjonal skipsfart med 40 prosent innen 2030, og å kutte de totale drivhusgassutslippene fra sektoren med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Skip verden over vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere drivhusgassutslippene sine, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til hydrogenbaserte brenselceller, utvikler selskapet også karbonfangst- og eksosrensesystemer for skipsfarten, som vil gjøre at skip som går på fossile drivstoff vil kunne redusere sitt miljø- og klimaavtrykk.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

 

Om TECO 2030

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videointervju om TECO 2030Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.
TECO 2030 skal produsere hydrogenbaserte brenselceller på sin nye kombinerte fabrikk og innovasjonssenter i Narvik. Foto: TECO 2030.
Last ned bilde
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Produksjonen skal etter planen begynne i løpet av andre halvår 2022.
TECO 2030 er i ferd med å etablere en kombinert fabrikk og innovasjonssenter for hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Produksjonen skal etter planen begynne i løpet av andre halvår 2022.
Last ned bilde
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på ski og annen tungtransport, og disse skal produseres ved selskapets nye fabrikk og innovasjonssenter i Narvik.
Brenselceller er morgendagens motor, og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler brenselceller som er spesiallaget for bruk på ski og annen tungtransport, og disse skal produseres ved selskapets nye fabrikk og innovasjonssenter i Narvik.
Last ned bilde
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.
Last ned bilde
Planene for produksjonslinjen ved den nye brenselcellefabrikken og innovasjonssenteret til TECO 2030 i Narvik.
Planene for produksjonslinjen ved den nye brenselcellefabrikken og innovasjonssenteret til TECO 2030 i Narvik.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

TECO 2030 har mottatt støtte for å utvikle fremtidens høyhastighetsfartøy4.7.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

(Lysaker, Norge, 4. juli 2022) TECO 2030 ASA (OSE: TECO) leder et konsortium med partnerne Umoe Mandal og BLOM Maritime for å utvikle et hydrogendrevet høyhastighetsfartøy med null utslipp. Konsortiet vil motta inntil 5 millioner kroner i støtte. Fartøyet vil kombinere de klasseledende brenselcellesystemene fra TECO 2030 og energieffektiv katamarandesign med SES-teknologi fra Umoe Mandal. Fartøyet vil ha kapasitet til å frakte 200-300 passasjerer i hastigheter over 35 knop mens det seiler over lengre strekninger.

TECO 2030 has received funding for developing the high-speed vessel of the future4.7.2022 07:00:00 CEST | Press release

(Lysaker, Norway, July 4th 2022) TECO 2030 ASA (OSE: TECO) leads a consortium with partners Umoe Mandal and BLOM Maritime to develop a hydrogen powered high-speed vessel with zero emissions. The consortium will receive up to 5 million NOK in funding support. The vessel will combine the class-leading fuel cell systems from TECO 2030 and energy-efficient catamaran design with SES technology from Umoe Mandal. The vessel will have the capacity to transport 200-300 passengers at speeds above 35 knots while sailing over long distances.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom