TECO 2030 ASA

Ny milepæl for TECO 2030: Får opptil 4 millioner kroner i skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip

Del

Lysaker, 9. september 2021: TECO 2030 har nådd en ny milepæl: Selskapet har fått opptil 4 millioner kroner i indirekte støtte i form av skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn.

TECO 2030 fått opptil 4 millioner kroner i indirekte støtte i form av skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn.
TECO 2030 fått opptil 4 millioner kroner i indirekte støtte i form av skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn.

Støtten har blitt tildelt under tildelingsordningen Skattefunn, som er en skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. Ordningen gir indirekte støtte i form av skattefradrag for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter.

– Vi jobber for tiden med å utvikle teknologi som vil gjøre det mulig for skip som går på fossile drivstoff å redusere sine utslipp og bli mer klimavennlige ved å fange CO2-en som ellers ville ha blitt sluppet ut med eksosen deres, sier Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA.

– Vi er veldig glade og takknemlige for at vi nå har fått støtte fra Forskningsrådet til dette arbeidet. Anerkjennelsen av karbonfangst som utslippsreduserende teknologi for skipsfart representerer en milepæl i vårt arbeid, sier Enger.

Prosjektet som TECO 2030 har fått skattefradrag for involverer utvikling og testing av løsninger som vil bli plassert om bord på skip og som kan fange mer enn 90 prosent av CO2-en i skipseksosen. Skattefradraget vil dekke 19 prosent av prosjektkostnadene i de to årene prosjektet varer, 2021 og 2022, og vil være på opptil ca. 4 millioner kroner.

Samarbeider med Chart Industries

TECO 2030 utvikler karbonfangstløsninger for skip i samarbeid med det amerikanske teknologifirmaet Chart Industries. Denne innovative teknologien vil skille ut CO2 fra skipseksos, og omdanne denne til flytende CO2, som igjen vil bli lagret på tanker frem til skipet er i havn.

Når CO2-en har blitt tatt i land, kan den enten bli permanent lagret i geologiske formasjoner eller bli gjenbrukt.

CO2 er en gass som brukes av flere bransjer, som for eksempel i landbruket og i industrien. Når disse kan bruke resirkulert CO2 kan man redusere CO2-utslippene som ellers ville ha oppstått dersom de skulle ha fremstilt CO2-en de har behov for gjennom brenning av fossile drivstoff.

Karbonfangsteknologi kan innen 2050 gjøre at klimagassutslipp fra skipsfarten kan bli redusert med over 30 prosent, ifølge DNVs rapport Maritime Forecast to 2050, som ble publisert forrige uke.

TECO 2030 er for tiden i ferd med å skille ut karbonfangstaktivitetene sine i et heleid datterselskap av TECO 2030 ASA. Det nye selskapet vil få navnet TECO 2030 Carbon Capture AS og vil bli registrert i Narvik.

Overgang til grønn skipsfart

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har som mål å redusere karbonintensiteten til internasjonal skipsfart med 40 prosent innen 2030, og å kutte de totale drivhusgassutslippene fra sektoren med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med 2008.

Skip verden over vil derfor bli nødt til å gjøre noe for å redusere drivhusgassutslippene sine, og TECO 2030 vil hjelpe dem med det.

TECO 2030 tilbyr teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. I tillegg til karbonfangstløsninger for skip, utvikler selskapet også eksosrensesystemer og hydrogenbaserte brenselceller for skipsfarten.

Brenselceller er morgendagens motor. De omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp. TECO 2030 utvikler hydrogenbaserte brenselceller som er spesiallaget for bruk på skip eller i andre store applikasjoner, og som gjør disse kan bytte fra fossile drivstoff til hydrogen og bli helt utslippsfrie.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tore Enger, konsernleder for TECO 2030 ASA. +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no

 

Om TECO 2030

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videointervju om TECO 2030Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TECO 2030 fått opptil 4 millioner kroner i indirekte støtte i form av skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn.
TECO 2030 fått opptil 4 millioner kroner i indirekte støtte i form av skattefradrag for å utvikle karbonfangstløsninger for skip som vil skille ut CO2 fra skipseksosen og lagre den frem til skipet er i havn.
Last ned bilde
TECO 2030 er i ferd med å skille ut karbonfangstaktivitetene sine i et heleid datterselskap av TECO 2030 ASA. Det nye selskapet vil få navnet TECO 2030 Carbon Capture AS og vil bli lokalisert i samme bygg som TECO 2030 Innovation Center i Narvik.
TECO 2030 er i ferd med å skille ut karbonfangstaktivitetene sine i et heleid datterselskap av TECO 2030 ASA. Det nye selskapet vil få navnet TECO 2030 Carbon Capture AS og vil bli lokalisert i samme bygg som TECO 2030 Innovation Center i Narvik.
Last ned bilde
TECO 2030 Carbon Capture AS vil bli registrert i Narvik.
TECO 2030 Carbon Capture AS vil bli registrert i Narvik.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om TECO 2030 ASA

TECO 2030 ASA
TECO 2030 ASA
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker

+47 672 00 300http://www.teco2030.no

TECO 2030 ønsker å bidra til den grønne omstillingen innen maritim sektor ved å tilby teknologi som hjelper skip med å bli mer miljø- og klimavennlige. Selskapet utvikler hydrogenbaserte brenselceller som gjør at skip og andre tunge applikasjoner og kjøretøyer vil kunne operere helt utslippsfritt. TECO 2030 utvikler også andre teknologiske løsninger som kan hjelpe den maritime industrien med å redusere sine utslipp, slik som systemer for eksosrensing og karbonfangst og -lagring for skip. TECO 2030 ble etablert i 2019 og har hovedkontor på Lysaker, like utenfor Oslo. Selskapet er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under TECO. TECO 2030 har sitt utspring i TECO Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen siden 1994. Mer informasjon er tilgjengelig på www.teco2030.no.

Følg pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TECO 2030 ASA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TECO 2030 ASA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom