Agder Energi Nett

Ny kystlinje skal styrke strømforsyningen på Agder

Del

Agder Energi Nett har startet planleggingen av ny kystlinje mellom Vallemoen i Lindesnes og Øye i Kvinesdal via Lyngdal. Økt elektrifisering i samfunnet øker utfordringene for strømnettet på Agder, og ny kystlinje skal bidra til å styrke denne. Meldingen er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som vil forestå videre behandling.

Dobbeltkursmast ved Lyngdal transformatorstasjon
Dobbeltkursmast ved Lyngdal transformatorstasjon

Tidligere i år sendte Agder Energi Nett melding om første del av kystlinja fra Kulia i Kristiansand til Vallemoen i Lindesnes. Meldingen som nå er sendt omfatter del to av den planlagte nye kystlinja.

Erstatter gammel linje
− Eksisterende 110 kV forbindelse mellom Vallemoen og Øye ble satt i drift for vel 50 år siden, og er totalt på 35 km. Melding som nå er sendt NVE inneholder forslag til utredningsprogram for fornying av eksisterende 110 kV ledning mellom Vallemoen i Lindesnes og Øye i Kvinesdal, via Lyngdal transformatorstasjoner, forteller Anne Tove Sløgedal Løvland, avdelingsleder Regionalnett i Agder Energi Nett. Basert på høringsinnspill til meldingen fastsetter NVE et endelig utredningsprogram.

Miljø og samfunn
I neste fase av planleggingen utarbeides det en konsekvensutredning som redegjør for tiltakets virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen vil bli sendt på offentlig høring sammen med konsesjonssøknaden. Agder Energi Nett har som mål å gjennomføre arbeidet med konsekvensutredning og konsesjonssøknad i løpet av 2022.

Vil bygge parallelt med dagens linje
− Hovedprinsippet for oppgradering av kystlinja er å bygge en ny 110 (132) kV ledning parallelt med eksisterende 110 kV ledning som deretter rives. For å få til å bygge samtidig som det er strøm på ledningen, planlegges ny ledning i en avstand av ca. 30-40 meter fra eksisterende ledning. På flere strekninger er ikke dette mulig å få til, og det er derfor foreslått andre alternative løsninger, sier Sløgedal Løvland.

Økt overføringskapasitet
Løsningene og traseene som meldes vil kunne møte framtidige krav til økt overføringskapasitet, sier Sløgedal Løvland. Gjennom meldingen ønsker Agder Energi Nett å legge til rette for en tidlig balansert diskusjon omkring trasevalg, muligheter dette gir, og ulike interesser som vil kunne bli berørt.

Ytterligere informasjon om meldingen kan du lese her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dobbeltkursmast ved Lyngdal transformatorstasjon
Dobbeltkursmast ved Lyngdal transformatorstasjon
Last ned bilde

Om Agder Energi Nett

Agder Energi Nett
Agder Energi Nett
Stoaveien 14
4848 Arendal

38 60 70 00https://www.aenett.no/

Agder Energi Nett overfører strøm til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Selskap er en del av Agder Energi konsernet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi Nett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi Nett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi Nett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom