Statens vegvesen

Ny innfartsparkering på Kjul ved rv. 4 i Nittedal

Del

Den nye innfartsparkeringa på Kjul, som åpnet 13. august, har plass til om lag 100 biler.

Den nye innfartsparkeringa ved rv. 4 på Kjul gjør det enklere for flere arbeidspendlere å benytte kollektivtransport mellom Nittedal og Oslo. (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Den nye innfartsparkeringa ved rv. 4 på Kjul gjør det enklere for flere arbeidspendlere å benytte kollektivtransport mellom Nittedal og Oslo. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

I Nittedal er det mange som arbeidspendler til Oslo, og som benytter seg av eller ønsker å benytte seg av kollektivtransport.

Siden kollektivtilbudet i Kjul-området er dårlig, har det resultert i at de som bor her enten har kjørt til de eksisterende innfartsparkeringene ved Nittedal stasjon og Slattum bussholdeplass, som ligger et stykke unna, eller tatt bilen til Oslo.

For å avlaste de to eksisterende innfartsparkeringene og for å redusere biltrafikken, har Statens vegvesen etablert innfartsparkering på Kjul, midt mellom de to andre.

Enklere tilgang til kollektivtransport for flere

Innfartsparkeringa på Kjul med sine 100 p-plasser, inkludert tre plasser for bevegelseshemmede, ligger i nærheten av bussholdeplassen ved riksveg 4.

– Innfartsparkeringa på Kjul skal kompensere for mangelfull dekningsgrad i kollektivtilbudet i området, og øke tilgjengeligheten for de som bor utenfor sykkel- og gangradius til holdeplassen, sier prosjektleder Ole-Martin Moen i Statens vegvesen.

Østlandske vei og betong AS har bygd infartsparkeringa på oppdrag for Statens vegvesen.

Bidrag til nullvekst i biltrafikken

Innfartsparkeringer er et av flere virkemidler som skal bidra til at målet om at veksten i persontransporten i Oslo-området tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Etableringen av innfartsparkeringa på Kjul er prioritert og finansiert gjennom Bymiljøavtalen for Oslo/Akershus for perioden 2017-2023.

Se også: Byvekstavtaler, belønningsordningen, og bymiljøavtaler - regjeringen.no

Nøkkelord

Kontakter

Ole Martin Moen
Prosjektleder
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf. 482 33 169
E-post: ole.moen@vegvesen.no

Bilder

Den nye innfartsparkeringa ved rv. 4 på Kjul gjør det enklere for flere arbeidspendlere å benytte kollektivtransport mellom Nittedal og Oslo. (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Den nye innfartsparkeringa ved rv. 4 på Kjul gjør det enklere for flere arbeidspendlere å benytte kollektivtransport mellom Nittedal og Oslo. (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom