FN-sambandet

Ny arbeidslivsrapport: Over 300 millioner jobber kan gå tapt

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Arbeidere i kullgruven Potosí i Bolivia. Foto: ILO / M. Crozet
Arbeidere i kullgruven Potosí i Bolivia. Foto: ILO / M. Crozet

FNs sikkerhetsråd

Estland har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mai.

Grunnet koronasituasjonen fortsetter Sikkerhetsrådet med digitale møter.

75-årsmarkering for slutten av andre verdenskrig i Europa. Som del av markeringen blir det også reflektert over fordelene ved globalt samarbeid.

Aktuelt

Millioner av jobber kan gå tapt, melder Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

De økonomiske effektene av covid-19-pandemien er svært alvorlige. I den siste utgaven av rapporten ILO Monitor advarer ILO om at 305 millioner jobber kan gå tapt.

Nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål

I forrige uke kom nyheten om Norge nå skal få en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. En slik plan har vært etterspurt av FN-sambandet, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre siden bærekraftsmålene ble lansert i 2015.

FN advarer om kommende koronakatastrofe i Nigeria

Nigeria forbereder seg nå på koronakrise. FNs migrasjonsbyrå IOM støtter byggingen av karantenesentere nordøst i landet, hvor væpnet konflikt har tvunget millioner av mennesker på flukt. IOM advarer at koronapandemien kan få katastrofale konsekvenser for de internt fordrevne.

Korona kan få katastrofale følger i Malawi

- Selv et relativt lavt antall smittede vil ramme helsevesenet hardt, resultere i matmangel og reversere den positive utviklingen landet har hatt, sier en lokal FN-representant.
Malawi er et av verdens fattigste land med over en million mennesker smittet av HIV / Aids.  Et utbrudd av korona i landet vil bli katastrofalt.

Nettbasert giverkonferanse i dag: Vil samle inn 80 milliarder kroner

En rekke statsledere og presidentene i Europakommisjonen og Det europeiske råd stiller seg i dag bak en nettbasert giverkonferanse med mål om å samle inn 80 milliarder kroner. Dette skal bøte på den globale finansieringsmangelen for å bekjempe covid-19, og er en støtteerklæring til Verdens helseorganisasjon og andre globale helseaktører. Initiativet bygger videre på forpliktelsen fra G20-lederne til å utvikle en kraftig og koordinert respons mot viruset, ifølge en kronikk i Aftenposten i dag.

Access to COVID-19 Tools Accelerator

Global Preparedness Monitoring Board står bak estimatene for finansieringsunderskuddet og har lansert «Access to COVID-19 Tools Accelerator» -- en global samarbeidsplattform for å fremskynde og oppskalere forskning, utvikling, tilgang og rettferdig fordeling av vaksinen og andre livreddende terapeutiske og diagnostiske behandlinger.

75 år siden FN ble opprettet

Den 8. mai markerer Norge sin frigjøring fra Tyskland i 1945. I kjølevannet av 2. verdenskrig ble FN opprettet for å hindre nye store kriger.
Her kan du lese mer om FNs opprinnelse og hva verdensorganisasjonens viktigste oppgave er:

Lansering av bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner for å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6 -12 år. Prosjektet baserer seg på boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en barnelitterær og samtalebasert, konstruktiv inngang til forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Fra FN-kalenderen i mai

8. mai: Minnedag for ofrene etter 2. verdenskrig

11. mai: Verdens dag for trekkfugler

15. mai: Internasjonal familiedag

16. mai: Internasjonal dag for å leve sammen i fred

17. mai: Verdens telekommunikasjon- og informasjonsdag

17. mai: Vesak - dagen

20. mai: Verdensdagen for bier

21. mai: Verdens dag for kulturelt mangfold

22. mai: Internasjonal dag for biologisk mangfold

23. mai: Internasjonal dag for å stoppe fistula

29. mai: Internasjonal dag for fredsbevarende personell

31. mai: Verdens tobakksfrie dag

Webinarer

4. mai: Webinar om Redd Barnas korona-respons

6. mai: UN talks – the United Nations in the time of COVID-19

Film bærekraftsbiblioteket
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Arbeidere i kullgruven Potosí i Bolivia. Foto: ILO / M. Crozet
Arbeidere i kullgruven Potosí i Bolivia. Foto: ILO / M. Crozet
Last ned bilde
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.