Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE vil ha økt lokal forankring når vindkraftanlegg bygges

Del

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund oppfordret vindkraftbransjen til tettere samarbeid med de som berøres av vindkraftutbygging, da han åpnet NVEs årlige vindkraftseminar i Drammen.

– Vi er inne i en periode der det bygges mye vindkraft. Mange steder har samspillet mellom lokale interesser og utbygger fungert godt, men det gjelder ikke i alle prosjekter. Da må vi gjøre det vi kan for å sikre gode prosesser mellom utbygger, kommune og andre lokale interesser. I alle kommuner er folk opptatt av nærmiljøet sitt. Dette må utbyggere av vindkraft ta hensyn til. Vi vil derfor vurdere å stramme kravene til prosess ytterligere, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVE har allerede strammet inn kravene til dialog med kommuner og grunneiere i utarbeidelse av detaljplaner. NVE vurderer å stramme kravene inn ytterligere for å sikre at utbyggere legger til rette for informasjon, involvering og dialog nå når anlegg skal realiseres.

– I Norge har vi praktisert fleksibilitet i konsesjonsregimet. Det har det vært gode grunner til, fordi det gir bedre mulighet til å bruke ny teknologi og ta ut effektivitetsgevinster. Men med fleksibilitet følger også ansvar for å involvere berørte interesser godt når prosjektene utvikles. Konsesjonene og de vilkårene som følger av disse skal etterleves. Brytes de gitte tillatelsene, vil vi følge opp med reaksjoner, understreket Kjetil Lund.

Les Kjetil Lunds innlegg på NVEs vindkraftseminar her.

Kontakter

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom