Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE inviterer til to åpne folkemøter om ny kraftledning i strekningen Hamang – Bærum – Smestad

Del

• Tirsdag 17. september kl. 1900 Bærum bibliotek på Bekkestua. • Torsdag 19. september kl. 1900 på Persbråten videregående skole.

NVE har mottatt søknad fra Statnett om konsesjon og tillatelse til ekspropriasjon for en ny cirka 12 km lang 420 kV kraftledning. Ledningen skal potensielt gå mellom tre transformatorstasjoner som ligger i Bærum og Oslo: Hamang, Bærum og Smestad. Statnett søker om luftledning eller jordkabel, som to alternativer, men prioriterer luftledning foran en kabelløsning. Den omsøkte traseen følger i hovedsak traseen til eksisterende kraftledning på samme strekning. Eksisterende ledning skal fjernes samtidig som ny kraftledning skal bygges.

Søknaden ligger på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger.

Uttalelser kan sendes via nettskjema på www.nve.no/kraftledninger, på e-post til nve@nve.no
eller per post til: NVE, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

• Fristen for å komme med uttalelse til søknaden er 1. november 2019.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef: Lisa Vedeld Hammer, 22 95 90 33
Rådgiver: Simen Sørlie, 22 95 91 91

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom