Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE ilegger overtredelsesgebyr til to konsesjonærer med vassdragsanlegg i Levanger og Karlsøy

Del

NVE har gitt Salmar Settefisk AS og Norway Royal Salmon Settefisk AS overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 200 000 og kr 250 000.

Foto: NVE
Foto: NVE

Overtredelsesgebyret ble gitt Salmar Settefisk AS fordi det ble igangsatt arbeid på dam Skordalstjønn i Levanger kommune i Trøndelag uten godkjent detaljplan for miljø og landskap. Norway Royal Salmon Settefisk AS får overtredelsesgebyr for arbeider som er gjort uten godkjent detaljplan for miljø og landskap, ifm. vannuttak fra Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NVE mener begge aktørene har mangelfullt internkontrollsystem, og at de derfor har brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

Krav til godkjenning av detaljplan for miljø og landskap er et svært viktig krav i vassdragskonsesjonen. Konsesjonen setter rammene, mens detaljplanen for miljø og landskap beskriver den konkrete gjennomføringen. Kravet er satt for at tiltaket skal få en utførelse som gjør minst mulig skade på miljø og landskap. Gjennom godkjenningen av planene kan det settes vilkår som bidrar til å redusere de negative effektene på miljø og landskap.

– En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Salmar Settefisk AS og Norway Royal Salmon Settefisk AS kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen seks uker fra vedtaket ble gjort.

Kontakter

Vegard Hotvedt Strømsvåg
seniorrådgiver,
tlf. 971 55 047, vhst@nve.no

Pernille Dorthea Bruun
fungerende seksjonssjef,
tlf. 975 31 354, pbr@nve.no

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lav eksportkapasitet, fulle magasiner og lave priser preget driften av kraftsystemet i 202016.6.2021 11:16:00 CEST | Pressemelding

Strømnettet i 2020 var preget av høye magasinfyllinger gjennom hele året og lavere tilgjengelig handelskapasitet enn normalt. Flaskehalsinntektene endte på 2 408 MNOK i 2020, og systemansvarligs kostnader ble noe redusert i 2020 sammenliknet med året før. Det viser rapporten Driften av kraftsystemet 2020, utarbeidet av Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom