Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har sikra Årsetelva etter flaumen i 2019

Del

Den 31. juli 2019 førde styrtregn til alvorlege skred- og flaumhendingar i Jølster. NVE har det siste året gjennomført ei rekke krise- og hastetiltak i Jølster. I dag overleverte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE sikringa av Årsetelva til Sunnfjord kommune.

Før og etter: Årsetelva etter flaumen 30. juli 2019, og med ferdige sikringstiltak juni 2020. Foto: NVE
Før og etter: Årsetelva etter flaumen 30. juli 2019, og med ferdige sikringstiltak juni 2020. Foto: NVE

NVE har støtta Sunnfjord kommune i å bygge sikringsanlegg i Årsetelva. Overleveringa vart markert med ei felles synfaring.

-          Flaumen i juli i fjor var alvorleg og skremmande, og fekk tragisk utgang. No er over 60 bustader og fleire næringsbygg her i Vassenden sikra for framtida mot denne typen hendingar. Det betyr ein tryggare kvardag for folk som bur og arbeider her, seier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Krisetiltak etter juliflaumen i Jølster

Voldsomme, lokale regnbyger på ettermiddagen 30. juli 2019 førte til jordskred, lokale oversvømmingar, store skader, stengte vegar og evakueringar på Vestlandet. Ved Vassenden i Jølster ble det registrert 33 mm nedbør/time. 

-          Kommunane Jølster og Førde vart hardast ramma, og ein mann omkom da ein bil ble tatt av ras. Det vart registrert 30 skred mot veg og busetnad, seier Siss-May Edvardsen, fungerande regionsjef i NVE.

-          Utan sikringstiltaka som allereie var bygd i området, meiner vi at skadeomfanget hadde vore enda større, seier Edvardsen.

NVE hadde maskiner i området dagen etter. Dei første tiltaka handla om skadebegrensing, å opne vassvegar og få elvar attende til opphavleg elveløp. Dag 2 var det eit oppstartsmøte for å planlegge krisetiltak for å sikre bygningar og infrastruktur. Bygging blei gjort parallelt med prosjekteringa. 20.09.2019 vart det heldt eit folkemøte for å presentere planar og framdrift.

Ei rekke tiltak i Årsetelva

Dei ferdige sikringsanlegga i Årsetelva består av ei rekke ulike tiltak - reparasjon av eksisterande ledevollar, grøftar og elveløp, og bygging av nye ledevollar, nye elveløp og ny bru. Det er utført arbeid i meir enn 1 km elvestrekning etter flaumen. Tiltaka sikrar 64 bustader, 4 næringsbygg, ein pleieheim og offentlege og private veger.

NVE har nasjonalt ansvar for flaum- og skredfare

NVE har det nasjonale ansvaret for flaum- og skredfare. NVE støtter kommunane med kartlegging, sikring og arealplanlegging.

-          Det er ein sentral del av NVE sitt samfunnsoppdrag å bidra til å redusere risiko mot flaum og skred. Vi må rekne med at når klimaet endrar seg vil vi få fleire skred og flaumar utløyst av styrtregn i landet vårt. Det aller viktigaste forebyggande tiltaket er god arealplanlegging, som hindrar utbygging i områder med for stor fare. Vi bør også bruke større ressursar på sikringstiltaka. Men noko flaum- og skredskade må vi fortsatt leve med, seier Lund.

Fakta Årsetelva

  • Tidsrom utføring: juli 2019 – juni 2020
  • Kostnader:  10,5 mill. kr (17,3 mill. totalt etter 2019-flaumen i Sunnfjord og Gloppen)
  • Maskintimar: 3100 timar
  • Stein til plastring og filtermasse: 16 000 tonn
  • Entreprenør: NVE Anlegg

Underleverandørar
- Røyseth Maskin AS – gravemaskin og plastring
- Jostein Sunde AS – transport, masse og stein til plastring
- Ivar A Sunde AS – betong, gjerde, totalentreprise bru
- Nordfjord Skifer AS – levering av murstein

Dronevideo av sikringstiltakene
Videokanal

Kontakter

Kontaktpersonar
Fungerande regionsjef Siss-May Edvardsen
tlf. 952 90 114

Senioringeniør Anders Muldsvor
tlf. 952 90 111

Bilder

Før og etter: Årsetelva etter flaumen 30. juli 2019, og med ferdige sikringstiltak juni 2020. Foto: NVE
Før og etter: Årsetelva etter flaumen 30. juli 2019, og med ferdige sikringstiltak juni 2020. Foto: NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom