Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har gitt 100 nye tillatelser til elektriske anlegg

Del

NVE har mellom januar og mai gitt 100 konsesjoner til nye elektriske anlegg. Til sammenligning ble det gitt 154 anleggskonsesjoner i hele 2021. Mange av sakene gjelder elektrifisering av ladeanlegg til ferger og elbiler. I tillegg kommer større nettanlegg og konsesjoner som er gitt for å tilknytte småkraftverk som er under bygging.

Foto: Catchlight/NVE
Foto: Catchlight/NVE

I dag behandler NVE til enhver tid ca. 250 søknader om anleggskonsesjon. Selv om nye saker tas til behandling hver eneste uke kan det være 6-8 mnd. ventetid på en saksbehandler.

– Vi har gjort flere tiltak for å forenkle konsesjonsbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden, og forventer at det vil påvirke konsesjonskøen i tiden fremover. Bare i løpet av årets første fem måneder har 100 saker blitt ferdig behandlet, sier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i NVE.  

Gode søknader er avgjørende

NVE jobber kontinuerlig for at konsesjonsprosessene skal være gode og effektive, samtidig er gode søknader viktig for å redusere tidsbruken. 

– Det er avgjørende at det leveres søknader med god kvalitet og at søkerne følger opp underveis i konsesjonsprosessen, slik at ledetiden blir kortest mulig, sier Vedeld Hammer. 

NVE mottar mange søknader, noe som gjør at det for tiden ligger ca. 120 søknader i kø og venter på ledig saksbehandler. 

– Vi minner om at søknader som ikke har informasjonen som trengs ikke blir behandlet og ikke blir lagt i køen. NVE forventer at antallet søknader i kø vil øke i tiden fremover ettersom det er mange anlegg som er under planlegging, understreker Vedeld Hammer. 

Disse sakene har fått konsesjon

Mange av de behandlede sakene er knyttet til elektrifisering av ladeanlegg til ferger og elbiler. Det er også gitt en rekke konsesjoner for å tilknytte småkraftverk som er under bygging. 

Av større nettanlegg har blant annet Lnett fått konsesjon til en viktig omstrukturering av nettet i Sandnes, Lede har fått konsesjon til å oppgradere en ledning i Skien og Nome, Vevig har fått tillatelse til å legge jordkabel mellom Harpefoss og Sør-Fron og Glitre har fått tillatelse til å forsterke strømforsyningen til Kongsberg

Samlet sett er det i årets første måneder gitt 100 tillatelser, mens det til sammenligning ble gitt 154 anleggskonsesjoner totalt sett i hele 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
liha@nve.no
tlf. 41 90 65 23

Bilder

Foto: Catchlight/NVE
Foto: Catchlight/NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom