Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjev løyve til auka vassutak for settefiskanlegg i Bodø

Del

I samband med utviding av settesfiskanlegget i Breivik i Bodø kommune får Salten Smolt AS løyve til auka vassuttak frå Mølnelva. NVE gjev også løyve til endringar i slepp av minstevassføring ved låg vasstand i Gardsvatnet.

Foto: NVE
Foto: NVE

Salten Smolt AS planlegg utviding av sitt settefiskanlegg ved Breivik i Bodø kommune, og trenger difor meir vatn. Frå før har dei løyve til regulering av Gardsvatnet og vassuttak frå Mølnfossen.

NVE gjev løyve til eit maksimalt vassuttak på 1000 liter i sekundet, med eit gjennomsnitt over året på 500 liter i sekundet. Når vasstanden i Gardsvatnet nærmar seg lågaste regulerte vasstand er det gjeve løyve til å gradvis senke minstevassføringa ned mot 67 liter i sekundet.

Tiltak for elvemusling

På strekninga mellom Gardsvatnet og inntaket ved Mølnfossen er det ein god bestand av den raudlista arten elvemusling. Vertsfisken til elvemuslingen er lokal aure frå Gardsvatnet. For å sikre forholda for elvemuslingen og vertsfisken, har NVE avgrensa løyvet slik at det auka vassuttaket berre kan tas ut når det er nok vatn i og inn til Gardsvatnet. Løyvet til endringar i minstevassføringsslepp vil kunne sikre elvemuslingen vatn i langvarige tørre periodar. Dette vilkåret kan takast opp til vurdering etter fem år.

Du kan lese meir om NVEs grunngjeving for vedtaket på våre sider.

Nøkkelord

Kontakter

Gry Berg, seksjonssjef
gbe@nve.no
Tlf. 41 29 30 86

Kristine Naas, sakshandsamar
krn@nve.no
Tlf. 22 95 97 66

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom