Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE: Flomfare på rødt nivå i fjellområder i deler av Nord-Vestlandet – fraråder tur i fjellet

Del

NVE varsler fare for flom på oransje og rødt nivå i deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal, Jotunheimen, Gudbrandsdalen og Trollheimen. Det er også varslet jordskredfare på oransje nivå for indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal.

Mandag formiddag er det allerede stor vannføring i mange bekker og elver som renner fra fjellområdene nordvest i Sør-Norge. Dette skyldes høye temperaturer og snøsmelting de siste dagene.

Det er ventet mye regn fra mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag. Det vil øke vannføringen ytterligere. NVE varsler derfor flomfare på rødt nivå for deler av Nordfjord, Sunnmøre, Romsdal og Sunndal. Det er utstedt oransje farenivå for deler av Jotunheimen, Gudbrandsdalen og Trollheimen og gult nivå for store deler av fjellområdene i Sør-Norge.

– Regnet som kommer kan føre til store vannmengder, flomskred og jordskred. Vi fraråder derfor folk å legge ut på tur i fjellet og bratte skråninger, og langs bekker og elver med stor vannføring. Vannet kan stige fort og det er ikke sikkert at du kan krysse den samme elven på vei hjem igjen, sier vakthavende hydrolog Seija Stenius.

Som følge av snøsmeltingen og mye regn er det også fare for jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter i indre strøk av Sogn og Fjordane, fjellstrøka i Oppland og indre strøk i Møre og Romsdal. 

**********

Følg med på oppdaterte flomvarsler på varsom.no og Twitter.

Få flomvarsler på SMS og/eller e-post

Varsom er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Målet er å hindre tap av liv og verdier knyttet til flom, snø-, jord- og fjellskred og isforhold i Norge.

Kontakter

Flomvarslingen:
Telefon: 404 36 000 mellom kl. 08.00-21.00 alle dager (ikke SMS)

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom