NTP-forslaget ikke i nærheten på skredsikring

Del

Hoveddokumentet for Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 er nå lagt fram.

Når det gjelder skredsikring, er dokumentet ikke i nærheten av å dekke de behovene som Statens vegvesen selv har dokumentert. Kostnadene til skredsikring er for hele landet beregnet til over 47 milliarder kroner for prosjekter med middels og høy prioritet. NTP-dokumentet foreslår i sin høyeste ramme å dekke inn under halvparten (23 milliarder) av dette i 12-årsperioden. Det vil altså gå ytterligere 25 år før vegnettet er sikret, basert på dagens kostnadsnivå.

Med tanke på at beregnede kostnader til skredsikring historisk sett har økt med like mye som bevilgningene, er det grunn til å tro at vi er minst halvveis inn i dette århundret før Norges veger er sikret mot skred. Det er en skremmende tanke.

Vi er svært langt unna målet om at alle norske veger skal være sikret mot skred innen år 2030, med mindre Samferdselsministeren og Stortinget gjør kraftige endringer i NTP-dokumentet som nå er lagt fram.

For mer informasjon: 
Åshild Kjelsnes, leder i Nasjonal rassikringsgruppe
telefon: 918 88 568
e-post:Ashild.Kjelsnes@sfj.no

Se ogsåwww.skredsikring.nofor generell informasjon om Nasjonal rassikringsgruppe, inkludert oversikt over fylkesrepresentanter i gruppa som også kan kontaktes.

Nøkkelord

Lenker

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe

Leikanger

http://www.skredsikring.no

Nasjonal rassikringsgruppe har fylkesoppnevnte representanter fra hver av de 8 mest rasutsatte fylkene i landet. Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg.

Følg saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom