Innovasjon NorgeInnovasjon NorgeInnovasjon Norge

Norwegian Wood Cluster får status som Arena-klynge

Del

I dag ble det klart at ni nye miljøer blir med i det nasjonale programmet for næringsklynger. Blant dem er Norwegian Wood Cluster i Innlandet.

- Vårt nasjonale klyngeprogram har hatt stor betydning for bedriftene i klyngene, for utvikling av miljøenes og regionenes innovasjonskraft og attraktivitet, og dermed for utvikling av norsk næringsliv. Klyngeprosjektene viser at gjennom samarbeid er det fullt mulig å være i front. Målrettet samarbeid og læring er avgjørende for å hele tiden bli bedre, som er viktig for å overleve i markeder med tøff konkurranse, sier næringsminister Iselin Nybø.

– De nye klyngene representerer hele spennet i næringslivet, og satser på alt fra kunstig intelligens til emballasje og klestekstiler. Felles for alle er at de har en grønn profil og representerer en nødvendig omstilling av næringslivet. Disse klyngene vil kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst og utvikling i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ekspertene som har vurdert de 24 kandidatene påpeker at kvaliteten var høy, og at de fleste er kvalifiserte og ville hatt nytte av å delta i programmet. Representanter fra Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet har gjennomført en grundig vurdering av alle søknadene, individuelt og i plenum og med innspill fra fylkeskommunene. I tillegg har de gjort intervjuer med de sterkeste kandidatene.

Fem nye Arena-klynger:

Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skogbruk, treindustri, boligutbygging og arkitektur. Klyngen holder til i Innlandet og skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser. Målet er gjennom avanserte industrielle prosesser og økt innovasjon å utvikle klimasmarte byggeløsninger, redusere miljøavtrykket fra verdikjeden og åpne for sirkulære løsninger og materialgjenvinning.

Proptech Innovation i Bergen med tyngdepunkt innen bygg og anlegg.

Circular Packaging Cluster samarbeider om en sirkulær verdikjede for emballasje og emballering. Tyngdepunktet er i Oslo og Viken.

H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster med base i Oslo-området.

Cluster for Applied AI har utgangspunkt i Halden og vil utvikle et miljø for kunstig intelligens.

Fire nye Arena Pro-klynger:

Cod Cluster i Nordland vil øke verdiutbyttet av hvitfisk gjennom å lagre fisk levende.

Arctic Cluster Team, ACT, har utgangspunkt i Mo i Rana, og ønsker å skape en klimanøytral prosessindustri.

Nordic Edge arbeider med smart by-teknologi og har hovedsete i Stavanger.

Norwegian Fashion & Textile Agenda er basert i Oslo.

Fakta om klyngeprogrammet:

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge er ansvarlig for å drive det.

For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet. Fra årsskiftet er det 39 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters.

For mer informasjon, se http://www.innovasjonnorge.no/nic

Kontaktpersoner:

I Innovasjon Norge: Kjetil Svorkmo Bergmann, kjber@innovasjonnorge.no, telefon 908 20 918

I Siva: Preben Sandborg Røe, preben.sandborg.roe@siva.no, telefon 901 25 773

I Forskningsrådet: Christian Haug-Moberg, chh@forskningsradet.no, telefon 976 72 419

Klyngeleder Knut Skinnes, Knut.Skinnes@NWCluster.no, telefon 970 43 004

For bilder: Kontakt klyngene direkte.

Nøkkelord

Bilder

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom