Miljødirektoratet

Norskeutslipp.no viser utslipp fra industrien

Del

Hvor store utslipp og hvor mye avfall er det fra industrien på land og til havs? Det finner du ut på nettstedet Norskeutslipp.no.

Nettstedet Norskeutslipp.no viser utslipp til luft og vann og avfall fra ulike samfunnssektorer.
Nettstedet Norskeutslipp.no viser utslipp til luft og vann og avfall fra ulike samfunnssektorer.

Oppdaterte utslippstall på Norskeutslipp.no 

Utslipp fra landbasert industri 

Norskeutslipp.no viser årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall fra rundt 600 industrivirksomheter. 

På nettstedet kan du søke fram enkeltbedrifter, eller velge virksomheter i en kommune eller fylke. Du kan også sammenligne utslippstall.

For stoffer av særlig stor miljømessig betydning – som prioriterte miljøgifter, støv, NOx, svoveldioksid og klimagasser – er det ingen vesentlige endringer i 2019 sammenliknet med 2018.

Utslipp fra petroleumsvirksomhet til havs 

Norskeutslipp.no viser årlige utslipp, produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall fra alle 87 felt for olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. 

Utslippene variererer med aktiviteten på norsk sokkel. Utslipp av oljeholdigvann gikk noe ned fra 2018 til 2019. Likevel har mengden olje til sjø økt fordi oljekonsentrasjonen i produsert vannet har økt.

Det er særlig feltene GullfaksDraugen og Statfjordsom bidrar til økningen.Det er ikke disse feltene som har hatt den største økningen i oljekonsentrasjonen, men fordi vannmengdene som slippes ut herfra er store, gir de en relativt stor økning i mengde olje til sjø. 

Utslipp fra avfallsdeponier 

Nettstedet viser utslipp fra alle rundt 200 avfallsdeponier og industrideponier som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, både aktive deponier og deponier i fasen med etterdrift. 

For utslipp fra deponier er det ingen vesentlige endringer de siste årene.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Nettstedet Norskeutslipp.no viser utslipp til luft og vann og avfall fra ulike samfunnssektorer.
Nettstedet Norskeutslipp.no viser utslipp til luft og vann og avfall fra ulike samfunnssektorer.
Last ned bilde
Utslippene av nitrogenoksider (NOx) fra landbasert industri i Norge går gradvis ned. Figur: Norskeutslipp.no.
Utslippene av nitrogenoksider (NOx) fra landbasert industri i Norge går gradvis ned. Figur: Norskeutslipp.no.
Last ned bilde
Utslippene offshore varierer med aktiviteten på norsk sokkel. I 2019 var det høy boreaktivitet, som medførte større forbruk og utslipp av vannbaserte borevæsker med kjemikalier i grønn kategori. Figur: Norskeutslipp.no.
Utslippene offshore varierer med aktiviteten på norsk sokkel. I 2019 var det høy boreaktivitet, som medførte større forbruk og utslipp av vannbaserte borevæsker med kjemikalier i grønn kategori. Figur: Norskeutslipp.no.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom