Norske tog

Norske tog AS inngår intensjonsavtale om å kjøpe seks togsett fra Flytoget AS

Del

Norske tog AS og Flytoget AS har inngått en intensjonsavtale hvor Norske tog overtar seks av Flytogets togsett. Avtalt pris er 181 mill. kr. Avtalen vil gi en bedre total utnyttelse av kjøretøyparken som de to statlig eide selskapene eier.

Øystein Risan, Administrerende direktør Norske tog AS
Øystein Risan, Administrerende direktør Norske tog AS

-For Norske tog betyr dette at vi får tilgang til seks tog av type 71, som teknisk sett ligner vår type 73-tog. Norske tog planlegger å demontere reservedeler fra det første togsettet for å sikre leveranse av kritiske komponenter til togoperatørene som leier tog fra Norske tog. Det første togsettet overtas av Norske tog rett over nyttår, mens de øvrige fem flytogene overtas i løpet av 2021. Disse fem togsettene gjør det mulig å bytte ut gamle tog av type 70, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS.   

-Dette er en god løsning for Flytoget. Flytoget faser nå inn den nye generasjonen flytog levert av CAF og vil i løpet av 2021 ha alle åtte nye togsett i trafikk. Vi kan da avse seks togsett de kommende årene, som kan utnyttes i øvrig togtrafikk. Avtalen inneholder en opsjon hvor Flytoget kan kjøpe togene tilbake etter 2026, noe som gir oss fleksibiliteten til å øke tilbudet når markedet tar seg opp etter covid-19-situasjonen, sier Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget. 

Norske tog anser de ca. 20 år gamle flytogene som et betydelig bedre tilbud til togoperatørene sammenlignet med type 70. Flytogene er komfortable, pålitelige, har høyere topphastighet, lengre restlevetid og lavere vedlikeholdskostnader. Norske tog regner med at flytogene kan kjøre i ti år til. Alle type 70-tog er planlagt faset ut innen 2024. Anskaffelsen av flytogene gir samlet sett store besparelser for Norske tog, sett opp mot alternativet som er en større oppgradering av type 70.  

-Dette er en gunstig avtale for begge parter. Det gjør også at staten effektivt utnytter restkapasiteten på kjøretøy staten eier gjennom Samferdselsdepartementet og Næringsdepartementet, sier Risan.

Avtalen forutsetter endelig godkjenning fra styrene i de to selskapene.Norske tog vil søke om restverdisikring for kjøp av flytog i statsbudsjettet for 2022. 

Kontakter

Øystein Risan
Administrerende direktør
Tlf. +47 916 51134

Bilder

Øystein Risan, Administrerende direktør Norske tog AS
Øystein Risan, Administrerende direktør Norske tog AS
Last ned bilde

Om Norske tog

Norske tog
Norske tog
Drammensveien 35
0271 Oslo

+47 412 62 664http://www.norsketog.no
Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy. Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Vår virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell, for persontogtransport med tog i Norge. Vårt togmateriell skal leies ut på like vilkår til operatørene som drifter de ulike trafikkpakkene.

Norske tog AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet, som vi også har en rådgiverfunksjon overfor. Selskapet er et kategori 3-selskap, som innebærer at staten har en sektorpolitisk begrunnelse for eierskapet.

Følg pressemeldinger fra Norske tog

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske tog på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske tog