Norske tog

Norske tog kjøper 30 lokaltog fra Alstom

Del
Norske tog kjøper 30 lokaltog fra Alstom med opsjon på å kjøpe ytterligere 170 tog. De første 30 togene skal gå i trafikk på Østfoldbanen og vil gi passasjerene en mer behagelig togreise. Togene skal leveres i løpet av 2025.
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom

- De nye lokaltogene vil gi et etterlengtet løft for togpendlere i Oslo-regionen med høyere komfort, bedre kapasitet og bedre nettdekning. Nå får vi endelig skiftet ut de 40 år gamle lokaltogene, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

Norske tog AS er statens innkjøper og forvalter av tog, og leier ut tog til togoperatørene.

Kjøper samme togtype som Sverige og Danmark

Alstom er en av verdens største togprodusenter og vant konkurransen om nye lokaltog med sin togtype Coradia Nordic. Dette er en godt utprøvd togtype, som er spesielt konstruert for tøffe nordiske vinterforhold.

Togtypen har vært i drift i Sverige i mer enn 15 år og har gjennomgått løpende utvikling under produksjonen. Den danske stats togselskap, DSB, har også nylig inngått kontrakt om å kjøpe Coradia-tog.

40 prosent større kapasitet, med god plass til både sykkel og barnevogn

Det var seks leverandører som ble kvalifisert til lokaltogkonkurransen. Alstom Transport Norge og Alstom Transport Deutschland vant etter en totalvurdering av kvalitet og pris.

Det nye toget Coradia Nordic tilfredsstiller alle krav knyttet til kapasitet, kundetilfredshet og tekniske løsninger. Togets totalkapasitet er 778 passasjerer, som er en økning på om lag 40 pst. sammenlignet med togene som erstattes.

Togene vil ha 294 seter, mens dagens tog har mellom 238 og 303 seter. Setene vil gi god komfort, og det er lagt opp til 2+2 seteløsning med bred midtgang gjennom hele toget. Store fleksi-soner gjør toget egnet som lokaltog ved at man kan frakte både sykler, barnevogner og ha store områder for stående i rushtid. Toget består av 6 vogner og totalt 12 innganger med brede dører, som gir rask passasjerflyt i rushtiden.

Universell utforming gir gode togreiser for alle

Togene har universell utforming med lavgulv ved alle inngangspartier, som gjør at alle passasjerer kan gå rett inn på toget. Toget har høresløyfer i alle vogner tilrettelagt for bevegelseshemmede og andre.

Hvert tog har toalett for rullestolbrukere og faste plasser for rullestoler. Togene har også rullestolheiser, som gjør at toget også kan operere på lavere plattformhøyder ned til 550 mm.

Inngår milliardkontrakt

I første omgang skal det leveres 30 lokaltog, men Norske tog har mulighet for å kjøpe inntil 170 tog senere. Leveransen er innenfor kostnadsrammen Stortinget har satt for første leveranse på 4,2 mrd. kroner.

De nye togene settes i produksjon i 2023. De første togene skal til Norge for testing i 2024 og togene skal leveres og settes i trafikk i 2025.

Norske tog har vurdert leverandørene på miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar. Blant annet har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger som avdekket at et datterselskap av Alstom SA tidligere var engasjert i et samarbeid om å bygge bybane i Øst-Jerusalem. Som følge av prosjektet ble Alstom i februar 2020 satt på en liste av FNs høykommissær for menneskerettigheter over selskaper med aktivitet på okkupert palestinsk territorium. Alstom har informert Norske tog om at et datterselskap for tiden deltar i en konkurranse om å bygge en annen del av bybanen i Øst-Jerusalem. Alstom bekreftet at de foretar løpende aktsomhetsvurderinger knyttet til dette prosjektet, at de følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og at selskapet overholder internasjonal menneskerettighetslovgivning der de har virksomhet.

- Norske tog har innhentet en ekstern juridisk betenkning og vurdert saken grundig og konkludert med at Alstom ikke kunne vært utelukket fra konkurransen. Norske tog må følge norsk lov. Innenfor rammene av loven skal vi gjøre det vi kan for å sikre at våre leverandører opptrer ansvarlig, sier juridisk direktør i Norske tog, Iren Marugg.

Endelig kontrakt vil bli signert 30.12.21 etter at karenstiden er over. 

Kontakter

Bilder

Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde
Illustrasjon fra Alstom
Illustrasjon fra Alstom
Last ned bilde

Om Norske tog

Norske tog
Norske tog
Drammensveien 35
0271 Oslo

+47 412 62 664http://www.norsketog.no
Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy. Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Vår virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell, for persontogtransport med tog i Norge. Vårt togmateriell skal leies ut på like vilkår til operatørene som drifter de ulike trafikkpakkene.

Norske tog AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet, som vi også har en rådgiverfunksjon overfor. Selskapet er et kategori 3-selskap, som innebærer at staten har en sektorpolitisk begrunnelse for eierskapet.

Følg pressemeldinger fra Norske tog

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norske tog på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norske tog

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye