NKVTS

Norske flyktninger nest best i Norden

Del

Flere barn og unge med flyktningbakgrunn gjennomfører videregående skole i Norge enn hva tilfellet er i Danmark og Finland.

Illustrasjonsfoto Shutterstock
Illustrasjonsfoto Shutterstock

Dette viser en gjennomgang av registerdata om flyktningbarn som ankom Danmark, Finland, Norge og Sverige i årene 1986-2005. Registerstudien er en av to nye studier i regi av det nordiske forskningsprosjektet «Coming of Age in Exile» (CAGE) som fokuserer på unge flyktningers helse, utdanning og tilknytning til arbeidslivet. Den andre studien er en kvalitativ undersøkelse av unge flyktningers erfaringer i videregående skoler i Norge.

Forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har deltatt fra Norge i CAGE-prosjektet.

Registerstudien viser at 46-66 prosent av unge flyktninger i Norge har gjennomført videregående skole innen de fyller 25 år, avhengig av ankomstalder. Til sammenligning gjelder dette 79 prosent av de norskfødte barna.

Jo eldre barna er ved ankomst desto vanskeligere blir skolen

Alder ved ankomst til de nordiske landene ser ut til å spille en vesentlig rolle for hvor godt eller dårlig flyktningbarna klarer seg. Flyktningbarn og unge som ankommer de nordiske landene i skolealder, særlig etter at de har fylt 15 år, klarer seg dårligere i skolen og har høyere frafall fra videregående skole enn sine norskfødte jevnaldrende.

– Unge flyktninger som kommer hit sent i tenårene har særlige utfordringer siden de både skal lære et nytt språk, tilpasse seg et ukjent skolesystem og gjennomføre videregående opplæring innen få år. Samtidig har de ofte lite eller avbrutt utdanning fra hjemlandet, sier seniorforsker Lutine de Wal Pastoor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Københavns Universitet.

Mangler forståelse for psykiske og sosiale forhold

Den kvalitative studien viser at skoler og lærere i Norge har varierende og ofte utilstrekkelig kunnskap om hvordan man håndterer en mangfoldig elevgruppe med flyktningbakgrunn. Skoleansatte har en tendens til å være mer opptatt av forhold som knytter seg til selve utdanningen enn av psykososiale forhold når de kommenterer de unge flyktningenes utfordringer i skolen.

– Mange lærere framhever at skolen først og fremst er en utdanningsinstitusjon og ikke en omsorgsinstitusjon. Men de lærerne som påpeker skolens rolle i å fremme de unge flyktningenes psykososiale velvære uttrykker nettopp behov for mer kompetanse på dette området. En konsekvens av manglende kompetanse i skolen er at et systemproblem blir den enkelte elevs problem, sier seniorforsker Lutine de Wal Pastoor.

Nøkkelord

Kontakter

Seniorforsker Lutine de Wal Pastoor
NKVTS
lutine.pastoor@nkvts.no
Tlf. 45 29 99 90
https://www.nkvts.no/ansatt/pastoor-lutine-de-wal/

Professor Ketil Eide
USN
ketil.eide@usn.no
Tlf. 35 57 54 56

Bilder

Illustrasjonsfoto Shutterstock
Illustrasjonsfoto Shutterstock
Last ned bilde
Seniorforsker Lutine de Wal Pastoor. Foto: NKVTS/Ingar Sørensen
Seniorforsker Lutine de Wal Pastoor. Foto: NKVTS/Ingar Sørensen
Last ned bilde

Lenker

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

Ingen økning i psykiske helseplager blant norsk ungdom under første koronanedstengning29.3.2021 12:26:07 CEST | Pressemelding

Forskere har sammenliknet psykiske helseplager i ungdomsbefolkningen under første runde med hjemmeskole og sosial nedstenging våren 2020 med hvordan de samme ungdommene hadde det året før. Svarene viser ingen økning i psykiske plager på gruppenivå. Noen grupper var imidlertid hardere rammet enn andre. Ungdom med to hjem opplevde en økning i psykiske helseplager denne perioden.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom