Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelps samlede reaksjoner på Statsbudsjettet 2020

Del

Her er Norsk Folkehjelps samlede reaksjoner på statsbudsjett 2020

Generalsekretær Henriette Killi Westrhin
Generalsekretær Henriette Killi Westrhin

Utenriksbudsjettet 
Norsk Folkehjelp reagerer først og fremst på at posten for det internasjonale sivilsamfunnet fryses, til tross for at bistandsbudsjettet øker med 1,4 milliarder kroner. 

- Regjeringen sier at den ønsker å prioritere innsatsen for menneskerettigheter, men det er ikke mulig å oppnå uten et sterkt sivilsamfunn, sier Henriette Killi Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp. 

Vi merker oss også at Regjeringen i Statsbudsjettet løfter fram innsatsen for miljøforkjempere under menneskerettighetsarbeidet. Dette står ikke i samsvar med at de samtidig kutter i bevilgningen for Latin-Amerika, hvor voldsutviklingen og angrepene på sivilsamfunnsaktivister er urovekkende og økende. 

Atomvåpen 
I en tid der spenningen øker både regionalt og globalt, der atomvåpenstatene ruster opp og faren for atomkrig er større enn siden den kalde krigen, velger regjeringen å dramatisk redusere støtten til organisasjoner som arbeider med nedrustning. 

Støtten avsatt til organisasjoner som jobber med nedrustning av atomvåpen er kuttet med seks millioner og mer enn halvert. Dersom dette kuttet opprettholdes, står flere organisasjoner og kampanjen ICAN i fare for å måtte legge ned arbeidet. Resultatet blir mindre informasjon om de humanitære konsekvensene av atomvåpenbruk og mindre fokus på Norges rolle i det internasjonale nedrustningsarbeidet. 

Miner og eksplosiver 
Det er imidlertid positivt at Regjeringen følger opp støtten til beskyttelse av sivile mot miner og andre eksplosiver. 

Flyktning- og integreringspolitikk 
Vi reagerer på at kvoten for overføringsflyktninger på 3.000 videreføres. Norsk Folkehjelp vil ha en treårsavtale med 5.000 flyktninger hvert år 

Selv om det er positivt at tilbudet til innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet styrkes gjennom Jobbsjansen, trenger vi å sikre forutsigbarheten. Da må vi og andre frivillige aktører ha tryggere rammevilkår for driften av slike tiltak. 

Regjeringen viderefører dessuten en usolidarisk integreringspolitikk. Vi er bekymret for at de foreslåtte trygderegelendringene vil medføre mer fattigdom og større avhengighet av sosialhjelp og andre behovsprøvde ordninger. 

Redningstjenesten 
Den foreslåtte økningen i momskompensasjonen for frivillige organisasjoner på 1,7 milliarder kroner er et skritt i riktig retning. 

- Vi forventer imidlertid mer forutsigbarhet og full kompensasjon for våre frivillige, som gjør en uvurderlig innsats over hele landet, sier Westhrin.

Nøkkelord

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

907 96 835

Bilder

Generalsekretær Henriette Killi Westrhin
Generalsekretær Henriette Killi Westrhin
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom