Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Tusenvis av frivillige akutthjelpere står klare for å redde liv. Hvorfor makter ikke staten å bruke tilbudet?

Del

I 2017 inviterte helseminister Bent Høie til dugnad for å redde flere liv. Private og frivillige organisasjoner har investert tusenvis av timer og millioner av kroner i dugnaden, men fire år etter oppstart makter ikke staten å sette prosjektet ut i live. I dag utfordres helse- og omsorgsministeren av Arbeiderpartiets Tuva Moflag i stortingets spørretime.

I januar 2019 ble prosjektet "Frivillige organisasjoner som akutthjelpere" lansert i Stavanger av daværende Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Våren 2021 har prosjektet stoppet opp. Foto: Norsk Folkehjelp
I januar 2019 ble prosjektet "Frivillige organisasjoner som akutthjelpere" lansert i Stavanger av daværende Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Våren 2021 har prosjektet stoppet opp. Foto: Norsk Folkehjelp

Hvorfor følger ikke regjeringen opp egne initiativ?
I 2017 initierte helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog den nasjonale dugnaden "Sammen redder vi liv". Målet er å redde 200 menneskeliv årlig ved at befolkningen kan gi bedre hjelp ved akutt sykdom utenfor sykehus.

- Norsk Folkehjelps rolle i dugnaden har vært å utdanne frivillige akutthjelpere i samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Tusenvis av frivillige står klare, med kunnskap og utstyr til å redde liv i akutte situasjoner, men vi får ikke tatt ressursene i bruk, forteller Jonas Vikran Hagen, som har ledet prosjektet for Norsk Folkehjelp

I dag utfordres helse- og omsorgsministeren av Arbeiderpartiets Tuva Moflag i stortingets spørretime. Problemet er en manglende risiko- og sårbarhetsanalyse som helsevesenet ikke får gjennomført.

- Norsk Folkehjelp er selvsagt bevisste på utfordringene helsevesenet har hatt det siste året, men mobiliseringen av frivillige helse- og redningsressurser til livreddende innsats bør prioriteres. De frivillige ressursene har spilt en betydelig rolle under den pågående pandemien, og har vist at de kan være en viktig støtte i en situasjon der helsevesenet til tider kan være under press, sier Vikran Hagen.

-Vi har kun møtt positivitet fra både direktorat og departement i denne prosessen, men likevel får ikke det offentlige til å gjennomføre denne avgjørende analysen som er grunnlaget for at vi kan iverksette akutthjelperne som står klare til å bidra.

Vikran Hagen påpeker at frivillige akutthjelpere ikke skal være noen erstatning for det offentlige helsevesenet, men et supplement i akutte tilfeller der de frivillige ressursene er nærmeste ressurs.

- Dette prosjektet handler om å nyttiggjøre trente akutthjelpere fra de frivillige organisasjonene som allerede er ute på idretts- og kulturarrangementer over hele landet. De kan hjelpe i helt akutte situasjoner inntil ambulansen kommer. For å gjøre dette må disse ressursene være synlige for 113-sentralen.

En enkel løsning

- Vi har utviklet løsningen, tatt risikoen og lagt ned mer enn 4000 dugnadstimer for å utvikle dette. Lokale helseforetak har samarbeidet tett og vært positive til løsningen og ønsker å bidra til testing og implementering av applikasjonen. Nå bør staten ta ansvar for å ta i bruk en løsning de selv har etterspurt, initiert og som står klar til bruk – og som i tillegg er gratis, sier Vikran Hagen.

Løsningen fikk faglig aksept for utvikling av Helsedirektoratet i juni 2018. Helsetjenesten påpekte at applikasjonen måtte ROS-analyseres før test og implementering (risiko- og sårbarhetsanalyse).

- Da startet en snart to år lang runddans i det norske helsebyråkratiet. Vi har sendt brev og det har blitt tatt opp i møter og det ble stilt skriftlig spørsmål til helseministeren i februar 2020. Alle er positive, men likevel er ingenting kommet ut av dette. Det hele hviler på en risiko- og sårbarhetsanalyse som noen må ta ansvar for å få gjennomført. Dette burde være ganske enkelt for helse- og omsorgsministeren, sier Vikran Hagen.

-----------------------

Dette er prosjektet:

Norsk Folkehjelp har utviklet en applikasjon som gjør frivillige akutthjelpere synlig for 113-sentralen (AMK). Det gjør at AMK-operatøren kan se hvor det finnes frivillige akutthjelpere i beredskap når de får en nødtelefon. De frivillige skal rykke ut og iverksette livreddende førstehjelpstiltak frem til ambulanse, legevakt eller luftambulanse er fremme på stedet.

Siden 2018 har Gjensidigestiftelsen bidratt med rundt 80 millioner kroner til dugnaden "Sammen redder vi liv". Norsk Folkehjelp har fått 7 millioner av denne potten for å utvikle akutthjelperprosjektet.
Nøkkelord

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

Tel:907 96 835

Bilder

I januar 2019 ble prosjektet "Frivillige organisasjoner som akutthjelpere" lansert i Stavanger av daværende Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Våren 2021 har prosjektet stoppet opp. Foto: Norsk Folkehjelp
I januar 2019 ble prosjektet "Frivillige organisasjoner som akutthjelpere" lansert i Stavanger av daværende Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Våren 2021 har prosjektet stoppet opp. Foto: Norsk Folkehjelp
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon. Vi har om lag 100 lokallag over hele Norge og jobber i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn.

I Norge jobber Norsk Folkehjelp på to områder: Førstehjelp og redningstjeneste, i tillegg til flyktnings- og inkluderingsarbeid.

Internasjonalt jobber Norsk Folkehjelp på tre områder: Humanitær mine- og eksplosivrydding, utviklingssamarbeid og humanitær respons ved konflikt og kriser.

Vår visjon er Solidaritet i praksis. Vårt arbeid bygger på samarbeid mellom likeverdige partnere, ikke veldedighet.

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom