Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Positiv innretning på Arbeiderpartiets nye partiprogram  

Del

Mange gode forslag i partiprogram, men Arbeiderpartiet må gå for tilslutning til FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og passe på at midler til flyktninger ikke går utover støtten til verdens fattigste. Forutsigbar finansiering til redningstjenestene er Norsk Folkehjelp veldig glad for.

Hvordan ulikhet og klimautfordringer møtes fremstår som viktige og sentrale problemstillinger i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram. Også i Sør-Afrika er dette sentrale spørsmål for vin-arbeidere som lever og vokser opp under veldig utfordrende forhold (foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media)
Hvordan ulikhet og klimautfordringer møtes fremstår som viktige og sentrale problemstillinger i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram. Også i Sør-Afrika er dette sentrale spørsmål for vin-arbeidere som lever og vokser opp under veldig utfordrende forhold (foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media)

Viktig dissens på atomvåpen 
AUF tar dissens på punktet om atomvåpen i APs forslag til partiprogram, hvor norsk tilslutning til FN-traktaten som forbyr atomvåpen rett og slett avvises. Norsk Folkehjelp mener ledelsen i Arbeiderpartiet må stemmes ned på landsmøtet. Vi kan ikke overlate denne risikoen til våre barn og barnebarn.

Arbeiderpartiet må gå inn for FN-forslaget som forbyr bruk, lagring og trusler om atomvåpen. Lytt til ungdomspartiet deres, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.
Norsk Folkehjelp er positive til forslaget om å ta nødvendige initiativ for å regulere utviklingen av selvstyrte våpensystemer og håper dette initiativet medfører lederskap og støtte til det internasjonale arbeidet for en traktat som forbyr utvikling, overføring og bruk av dødelige autonome våpensystem.

Styrking av frivillig redningstjeneste
Norsk frivillighet omtales i rosende ordelag, og sikring av forutsigbar finansering gjennom momskompensasjon og høy andel frie midler, er viktige tiltak. Den frivillige redningstjenesten står overfor står overfor store utfordringer i årene som kommer knyttet til endringer i måten folk bruker naturen på og mer ekstremvær. Denne delen av frivilligheten trenger betydelig støtte og forutsigbarhet for å fylle sin viktige samfunnsrolle.

Ulikhet og klima i bistandspolitikken
Den rikere delen av verden kan ikke lukke øynene for det som skjer i resten av verden, så det er bra at Arbeiderpartiet befester prinsippet om en prosent til bistand. Solidaritet er også en måte å bremse den økende ulikheten og kampen mot pandemien.

Det er bra at partiet vil gjøre klima til hovedprioritet, men Norsk Folkehjelp vil at partiet kommer med flere konkrete forslag til hvordan satsningen på ren energi skal komme de fattige til gode.

En solidaritetspott øremerket flyktninger er spennende, men vi er bekymret for at satsningen i økende grad vil ta vekk ressurser fra det langsiktige utviklingsarbeidet mot ulikhet.

Rettferdighet for flykninger
Ellers vektlegges ordet «rettferdighet» i omtalen av flyktning- og innvandringsspørsmål. Norsk Folkehjelp ønsker en humanitær og konstruktivt ordskifte rundt disse spørsmålene velkommen.

Norsk Folkehjelp applauderer at AP vil prioritere kvoteflyktninger, sier genralsekretær Henriette Westhrin, men vi skulle gjerne sett en tallfesting. Og så må vi både kunne ønske kvoteflyktninger velkommen og ta imot asylsøkere og realitetsbehandle deres asylsøknader.

Et eget integreringsfond for frivilligheten er et godt forslag i forslaget til partiprogram. En forutsigbar og flerårig tilskuddsordning basert på innvandreres egne erfaringer og ønsker vil møte både samfunnets og innvandrerens behov.

Nøkkelord

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

907 96 835

Bilder

Hvordan ulikhet og klimautfordringer møtes fremstår som viktige og sentrale problemstillinger i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram. Også i Sør-Afrika er dette sentrale spørsmål for vin-arbeidere som lever og vokser opp under veldig utfordrende forhold (foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media)
Hvordan ulikhet og klimautfordringer møtes fremstår som viktige og sentrale problemstillinger i Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram. Også i Sør-Afrika er dette sentrale spørsmål for vin-arbeidere som lever og vokser opp under veldig utfordrende forhold (foto: Sissel M.Rasmussen/LO Media)
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom