Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Norges plass i Sikkerhetsrådet forplikter

Del

Norsk Folkehjelp gratulerer Utenriksdepartementet med en vellykket valgkampanje om setet i Sikkerhetsrådet. Norge må nå vise seg verdig tilliten gitt fra FNs medlemsstater, og gjøre ord til handling.

–Med setet følger tilgang, relevans og innflytelse. Norge får kontinuerlig tilgang til de fem permanente medlemmene i sikkerhetsrådet, Norge vil være relevant for andre stater som ikke har den samme tilgangen, og innflytelsen kan bli reell om Norge tør å satse. Dette er en unik mulighet som forplikter, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.  

Norsk Folkehjelp forventer at Norge ikke tillater at folkeretten settes til side av stormakter og sørger for å opprettholde og forsvare de internasjonale forpliktelsene folkeretten representerer. Spesielt nå trenger verden et Sikkerhetsråd som klarer å ta grep og holde stater ansvarlige for sine gjerninger.

Israel har varslet at de 1.juli vil igangsette annekteringen av C-områdene på Vestbredden. Dette er et brudd på tidligere vedtatte resolusjoner i Sikkerhetsrådet og et brudd på folkeretten. Norge må få Sikkerhetsrådet til å fordømme annekteringen og iverksette tiltak mot Israel om nødvendig. Dette blir en viktig lakmustest på om Norge mener alvor om å hegne om og forsvare folkeretten.

Norge må jobbe for større åpenhet og gjennomsiktighet i rådet og, aktivt invitere inn representanter fra det palestinske folk for å få frem de politiske og sosiale konsekvensene av annekteringen.

Norge må også sette atomvåpen på dagsorden i Sikkerhetsrådet. Norge må skape en erkjennelse i Sikkerhetsrådet av at kjernefysisk avskrekking ikke skaper sikkerhet, men utgjør en uakseptabel risiko, og at det i stedet må arbeides for å utvikle bærekraftige sikkerhetsstrategier. Norge må være en tydelig stemme som presser på for umiddelbar kjernefysisk nedrustning og ikkespredning, inkludert ved å kreve reversering av avviklingen av rustningskontrollregimet og ved å støtte opp om FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Norge må arbeide for at resolusjonen som har sikret nødhjelpsleveranser til områder i Syria som ikke kontrolleres av myndigehtene i Damaskus blir fornyet og utvidet igjen.

Resolusjonen har blitt fornyet årlig siden den kom på plass. I år ble den imidlertid innskrenket, slik at humanitære aktører har fått begrenset tilgang til Nordøst Syria. Resultatet er at FN ikke klarer å nå befolkingen her i like stor grad som før. Halvparten av syrere som trenger nødhjelp bor i disse områdene, og det er sivilbefolkningen, hovedsakelig kvinner og barn, som igjen blir skadelidende i en allerede ekstrem situasjon. 

–Små stater kan gjøre en forskjell, det har vi sett flere ganger tidligere. Nå forventer vi at Norge blir en tydelig og rettferdig stemme for fred og sikkerhet, og gleder oss til å følge nøye med på det viktige arbeidet som må gjøres, avslutter Westhrin.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom