Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Norge bistår og oppmuntrer til besittelse av atomvåpen

Del

Når FN-traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) trer i kraft 22. januar 2021, skiller Europa seg ut som den regionen med flest land som har praksis og politikk som strider med forbudstraktaten. Norge er ett av disse landene.

Det viser rapporten Nuclear Weapons Ban Monitor, som Norsk Folkehjelp lanserer 12. januar.

–Det er klart at land i Europa, inkludert Norge, må se seg godt i speilet når forbudet snart trer i kraft og atomvåpen blir ulovlige, selv om atomvåpenstatene ikke vil slutte seg til avtalen ennå. Rollen stater som ikke har egne atomvåpen spiller i å muliggjøre bevæpning med atomvåpen og forhindre nedrusting fikk liten oppmerksomhet før forhandlingene om forbudstraktaten. Dette vil nå endre seg, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

Mens de fleste av verdens land kan bli statsparter til, og overholde forpliktelsene i forbudstraktaten uten å gjøre endringer i sin eksisterende politikk eller praksis, viser funn fra Nuclear Weapons Ban Monitor at totalt 42 stater for øyeblikket er delaktige i aktiviteter som ikke er kompatible med atomvåpenforbudet. 

–Alle land kan undertegne forbudstraktaten, men disse 42 statene må gjøre varierende grader av endringer i både politikk og praksis hvis de skal oppfylle kravene i forbudstraktaten, sier redaktøren av Nuclear Weapons Ban Monitor 2020, Norsk Folkehjelps Grethe Lauglo Østern.

I tillegg til de ni atomvåpenstatene (Kina, Frankrike, India, Israel, Nord-Korea, Pakistan, Russland, Storbritannia og USA), som åpenbart har aktiviteter som strider med forbudstraktaten på flere måter, gjelder dette også 33 stater som ikke selv har egne atomvåpen, de fleste av dem i Europa.

To uker før traktaten trer i kraft, støttes atomvåpenforbudet av nøyaktig 70% - eller 138 av verdens stater. I Europa er 31 av 47 stater for tiden imot å støtte forbudet. Argumenter om at NATO-medlemskap står i veien for å tilslutte seg forbudstraktaten går igjen.

–Stater som er parter til forbudstraktaten, kan forbli i allianser og militære samarbeidsordninger med atomvåpenstater, og kan fortsette å utføre alle operasjoner, øvelser og andre militære aktiviteter sammen med dem så lenge atomvåpen ikke er involvert. Selv om det er politisk vanskelig, er det fullt mulig å være NATO-medlem og undertegne forbudstraktaten, avlsutter Westhrin.

Rapporten ligger som vedlegg og kan også leses og lastes ned på www.banmonitor.org 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom